Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Kích hoạt PayPal Smart Button

PayPal Smart Button được PayPal thiết kế để cải thiện trải nghiệm thanh toán và tỉ lệ chuyển đổi trên trang cửa hàng. Bạn có thể kích hoạt PayPal Smart Button để khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ và hoàn thành đơn hàng chỉ trên một trang trình duyệt. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt PayPal Smart Button cho cửa hàng trực tuyến của mình.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, truy cập Cài đặt (Settings) > Nhà cung cấp thanh toán (Payment Providers).


Trong mục PayPal, bật PayPal Smart button, và nút này sẽ tự động xuất hiện trên trang thanh toán.

Nếu bạn không thể tìm thấy nút này, vui lòng xóa bộ nhớ cache của trình duyệt để đăng nhập và thử lại.


Sau khi được kích hoạt, nút PayPal Smart PaymentDebit/Credit Cart Checkout sẽ xuất hiện trên trang thanh toán như hình dưới đây:

Trang thanh toán

Khi nhấp vào nút Debit or Credit Cart, khách hàng có thể điền thông tin thẻ ngay trên trang thanh toán thay vì phải chuyển đến trang PayPal.


Trên một số thiết bị, thay vì nút Debit or Credit Cart, tùy chọn thứ hai có thể hiển thị dưới dạng biểu tượng thẻ như hình phía bên dưới. Phần hiển thị này phụ thuộc vào thiết lập của PayPal, ShopBase không thể thay đổi phần này.


Nếu bạn chưa kết nối cổng thanh toán PayPal, vui lòng làm theo hướng dẫn trong bài viết này trước khi kích hoạt Smart Button.

Cập nhật vào: 17/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!