Bài viết về: Print Hub
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về quy trình xử lý khiếu nại của PrintHub

Trong quá trình xử lý và vận chuyển hàng hóa, đôi khi việc giao hàng bị chậm trễ hoặc sản phẩm bị lỗi sẽ dẫn đến việc khách hàng khiếu nại. Khi đó, Người bán cần có trách nhiệm cung cấp tất cả bằng chứng khiếu nại cho PrintHub để giải quyết vấn đề. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin cho bạn về quy trình xử lý khiếu nại của PrintHub đối với các đơn hàng và các bước Người bán nên thực hiện trong từng tình huống cụ thể.

Nội dung bài viếtA. Khiếu nại về giao hàng
B. Khiếu nại về sản phẩm
C. Lưu ý

A. Khiếu nại về giao hàng1. Điều kiện khiếu nại đơn hàng


Sau 45 ngày làm việc và không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày đơn hàng được tạo, nếu Người mua có khiếu nại về việc chưa nhận được đơn hàng, Người bán cần cung cấp thông tin đơn hàng và bằng chứng cho PrintHub để đội vận hành của PrintHub khiếu nại với nhà cung cấp.

Yêu cầu khiếu nại phải có đầy đủ bằng chứng rõ ràng như sau:

Địa chỉ giao hàng chính xác của Người mua.
Xác nhận bằng văn bản của nhà cung cấp dịch vụ địa phương về gói hàng (trong trường hợp giao hàng không thành công).

2. Các bước xử lý khiếu nại


Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại từ Người bán, PrintHub sẽ phản hồi cho Người bán nếu cần thêm dẫn chứng để có thể xử lý khiếu nại.

Sau khi nhận được đầy đủ dẫn chứng, dựa vào tình trạng đơn hàng, PrintHub sẽ đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Trường hợp địa chỉ của Người mua chính xác nhưng đơn hàng không thể giao đến nơi và có xác nhận bằng văn bản của nhà cung cấp dịch vụ địa phương về việc giao hàng không thành công: Người bán có thể lựa chọn nhận hoàn tiền 100% giá trị đơn hàng, hoặc gửi lại sản phẩm mới cho Người mua.
Trường hợp đơn hàng bị mất hoặc giao hàng không thành công do người nhận vắng mặt, địa chỉ không chính xác hoặc gói hàng bị từ chối: Người bán có thể trả thêm phí để gửi lại hàng cho Người mua, PrintHub không chịu trách nhiệm với trường hợp này.
Trường hợp Người mua đã cung cấp địa chỉ đúng nhưng đội vận hành của PrintHub xử lý sai: PrintHub sẽ chịu phí gửi lại đơn hàng với địa chỉ đúng cho Người mua; hoặc hoàn tiền 100% giá trị đơn hàng cho Người bán.
Trường hợp Người mua đã cung cấp địa chỉ đúng và đội vận hành của PrintHub xử lý đúng (nhãn vận chuyển thể hiện đúng với địa chỉ của Người mua): PrintHub sẽ cung cấp thông tin liên hệ và số điện thoại của hãng vận chuyển để Người mua có thể liên hệ trực tiếp với hãng vận chuyển để nhận hàng. Trong trường hợp Người mua vẫn không nhận được hàng, PrintHub sẽ làm việc với nhà cung cấp và hãng vận chuyển và chịu trách nhiệm gửi lại đơn hàng cho Người mua (với dịch vụ có ký nhận giao hàng).

B. Khiếu nại về sản phẩm1. Điều kiện khiếu nại đơn hàng


Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đơn hàng được giao hiển thị trên mã theo dõi đơn hàng (tracking number), nếu Người mua có khiếu nại về sản phẩm nhận được, Người bán cần cung cấp thông tin đơn hàng và hình ảnh chứng minh cho PrintHub để đội vận hành của PrintHub khiếu nại với nhà cung cấp.

Yêu cầu khiếu nại phải có đầy đủ bằng chứng rõ ràng như sau:

Hình ảnh về các vấn đề chất lượng và bất kỳ bộ phận nào bị hư hỏng của sản phẩm thực tế nhận được;
Hình ảnh về sản phẩm được giao không chính xác (trong trường hợp không đúng màu sắc/thiết kế/kích thước so với đơn đặt hàng ban đầu);
Hình ảnh về nhãn kích thước và toàn bộ mặt hàng khi đo bằng thước (trong trường hợp kích thước không chính xác so với bảng kích thước);
Hình ảnh về nhãn vận chuyển ban đầu của sản phẩm đã nhận.

2. Các bước xử lý khiếu nại


Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại từ Người bán, PrintHub sẽ phản hồi cho Người bán nếu những dẫn chứng ban đầu chưa đạt điều kiện để xử lý khiếu nại.
Trong 14 ngày làm việc kể từ ngày đơn hàng được giao, Người bán cần làm việc với Người mua để cung cấp đầy đủ dẫn chứng cần thiết với PrintHub.
Sau khi nhận được đầy đủ dẫn chứng, dựa vào tình trạng sản phẩm, PrintHub sẽ đưa ra phương án xử lý phù hợp. Trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại nghiêm trọng, Người bán có thể lựa chọn hoàn tiền 100% giá trị đơn hàng, hoặc gửi lại sản phẩm mới cho Người mua.

C. Lưu ýCác sản phẩm cồng kềnh, có diện tích lớn cần được đóng gói đảm bảo với tiêu chuẩn của nhà vận chuyển. Sản phẩm được gấp gọn trong suốt thời gian vận chuyển nên khi được mở ra sẽ có các nếp gấp, tuy nhiên, đây không phải là lỗi sản phẩm. Vui lòng trải phẳng sản phẩm từ 3 đến 5 ngày để bề mặt sản phẩm phẳng trở lại.

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!