Bài viết về: Đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về đơn hàng chờ xử lý trên PlusBase

Tính năng tạm tắt để bảo trì, PlusBase đang tích cực xử lý để tính năng được đưa vào sử dụng sớm. PlusBase xin cảm ơn và mong bạn thông cảm cho sự bất tiện này.

Đơn hàng chờ xử lý là đơn hàng PlusBase tạm thời không thể xử lý được do một số vấn đề hoặc yếu tố nào đó, bao gồm liên kết sản phẩm không có sẵn, biến thể sản phẩm không có sẵn, hoặc không thể giao hàng đến địa chỉ của người mua, v.v. Những vấn đề này thường xảy ra do sự thay đổi liên tục từ các nhà cung cấp AiExpress khiến thông tin sản phẩm, giá cả tại thời điểm nhập sản phẩm vào cửa hàng và thời điểm xử lý đơn hàng có sự khác biệt. PlusBase cam kết thông báo cho người bán về việc cung cấp các liên kết thay thế để tránh việc đơn hàng bị hủy.
Ngoài ra, bài viết này sẽ hướng dẫn người bán cách xử lý những đơn hàng này một cách hiệu quả.

Trong bài viết nàyA. Trạng thái “Cannot fulfill” của đơn hàng là gì?
B. Cách xác định đơn hàng đang chờ xử lý
C. Điều gì xảy ra với một đơn hàng trong trạng thái chờ xử lý?
D. Giải quyết tình trạng đơn hàng chờ xử lý
E. Điều gì sẽ xảy ra khi liên kết thay thế không hợp lệ?

A. Trạng thái “Cannot fulfill” của đơn hàng là gì?Một đơn hàng PlusBase có trạng thái Cannot fulfill nghĩa là đơn hàng đó tạm thời không thể xử lý.


Trạng thái Cannot fulfill xảy ra do một số nguyên nhân, bao gồm:

Liên kết sản phẩm trên AliExpress không có sẵn: liên kết sản phẩm AliExpress tại thời điểm thực hiện đơn hàng không hợp lệ/không có sẵn.
Không tìm thấy biến thể sản phẩm trên AliExpress: biến thể sản phẩm mà người mua đặt hàng tại thời điểm thực hiện đơn hàng đã hết hàng hoặc không có sẵn.
Sản phẩm không thể giao đến địa chỉ của người mua: liên kết AliExpress tại thời điểm thực hiện đơn hàng không hỗ trợ vận chuyển đến địa chỉ của người mua.
Sản phẩm trên AliExpress tăng giá: giá sản phẩm trên AliExpress tại thời điểm thực hiện đơn hàng tăng lên so với trước đó.
Nếu một sản phẩm có nhiều đơn hàng, và các đơn hàng phát sinh nhiều vấn đề khác nhau, hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo liệt kê tất cả các vấn đề của những đơn hàng này.

Ví dụ: Nếu một sản phẩm có hai đơn hàng, một đơn hàng không thể giao hàng và một đơn hàng khác không có biến thể, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo về thay đổi quốc gia giao hàng và các biến thể sản phẩm trên AliExpress (changes in AliExpress shipping countries and product variants).B. Cách xác định đơn hàng đang chờ xử lýTrang quản trị cửa hàng

Khi bạn truy cập vào trang chủ trong trang quản trị, một cảnh báo sẽ ngay lập tức hiển thị số lượng đơn hàng không thể xử lý.


Trang All Products

Trong mục Dropship Products > All Products, bên dưới tiêu đề của mỗi sản phẩm sẽ có một dòng thông báo đỏ cho biết số lượng đơn hàng không thể xử lý.


Để lọc các sản phẩm đang có đơn hàng chờ xử lý, vui lòng đi đến More filters và chọn Has Order Issue > chọn Yes.


Trang All orders

Đi đến All orders, trong mục Fulfillment Status, chọn Cannot Fulfill để lọc ra tất cả các đơn hàng chờ xử lý.


Ứng dụng di động

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng ShopBase trên điện thoại di động, hệ thống sẽ đẩy thông báo khi có một đơn hàng không thể xử lý.C. Điều gì xảy ra với một đơn hàng trong trạng thái chờ xử lý?Khi một đơn hàng có trạng thái Cannot fulfill, trong trang chi tiết đơn hàng, bạn có thể thấy một số thông tin sau:

Thời gian đếm ngược để cung cấp liên kết thay thế

Thời gian đếm ngược trên trang chi tiết đơn hàng cho biết thời hạn cuối cùng mà người bán có thể cung cấp liên kết thay thế để đơn hàng được xử lý.


Thông báo lỗi dưới từng sản phẩm trong đơn hàng

Bên dưới từng sản phẩm trong đơn hàng sẽ xuất hiện một thông báo lỗi hoặc thông báo giải thích vấn đề cụ thể khiến đơn hàng không thể xử lý, ví dụ: Failed to map variants (không tìm thấy biến thể) or Not found shipping carrier (không hỗ trợ vận chuyển),...


Lợi nhuận đơn hàng tạm thời bị giữ lại (Hold)

Trong thời gian đơn hàng chờ xử lý, lợi nhuận đơn hàng sẽ tạm thời bị giữ lại hoặc hiển thị chưa chính xác. Số tiền này sẽ được điều chỉnh khi đơn hàng được xử lý. Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn được thêm vào mục Available Soon trong balance. Sau khi đơn hàng được xử lý, lợi nhuận sẽ được chuyển sang mục Available to Payout. Do đó, người bán cần cung cấp liên kết thay thế càng sớm càng tốt để đảm bảo nhận được lợi nhuận sớm.
Để hiểu thêm về cách tính lợi nhuận đơn hàng PlusBase, vui lòng tham khảo bài viết này.


Thông báo trong mục chi tiết đơn hàng

Dòng thông báo Order was pending fulfillment due to product issues cho thấy các đơn hàng chờ xử lý do các vấn đề liên quan đến sản phẩm.D. Giải quyết tình trạng đơn hàng chờ xử lýCung cấp liên kết thay thế

Trong trang chi tiết sản phẩm, nhấp vào Provide alternative link (cung cấp liên kết thay thế), nhập liên kết sản phẩm thay thế.Lưu ý: bạn chỉ có thể gửi thông tin một lần, các liên kết thay thế phải đảm bảo có biến thể và quốc gia vận chuyển của sản phẩm được đặt hàng. Bạn có thể cung cấp tối đa 10 liên kết thay thế, chúng tôi kiến nghị cung cấp nhiều hơn một liên kết thay thế để tăng khả năng thực hiện đơn hàng.

Nếu giá sản phẩm trong liên kết thay thế có sự chênh lệch với liên kết ban đầu, lợi nhuận đơn hàng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Sau khi cung cấp liên kết thay thế

Hệ thống sẽ gửi một thông báo để xác nhận rằng liên kết thay thế đã được cung cấp thành công.


Kết quả sau khi vấn đề được xử lý

Trên trang chủ, số lượng đơn hàng không thể xử lý sẽ giảm đi.


Trong mục Dropship Products > All Products, các dòng cảnh báo đỏ sẽ biến mất.


Trong mục Orders > All Orders, trạng thái đơn hàng sẽ thay đổi từ Cannot fulfill (không thể xử lý) thành Unfulfilled (chưa xử lý).


Trong trang chi tiết đơn hàng, thời gian đếm ngược sẽ biến mất. Tuy nhiên, lợi nhuận đơn hàng tạm thời vẫn bị giữ lại. Tại trang chi tiết đơn hàng sẽ có thêm dòng thông báo You have provided alternative product links to remove the pending status and continue processing the order (Bạn đã cung cấp liên kết thay thế, đơn hàng sẽ tiếp tục được xử lý).


Trong mục AliExpress product, một SO mới với liên kết thay thế sẽ được tạo.E. Điều gì sẽ xảy ra khi liên kết thay thế không hợp lệ?Nếu liên kết được cung cấp phù hợp, đơn hàng sẽ được thực hiện và trạng thái đơn hàng sẽ chuyển sang Processing (đang xử lý). Lợi nhuận đơn hàng sẽ được cập nhật trong hóa đơn dựa trên chênh lệch giá sản phẩm trong liên kết thay thế so với liên kết ban đầu (nếu có).


Nếu sản phẩm trong liên kết thay thế vẫn không có sẵn/hết hàng, PlusBase sẽ thực hiện các phương án cần thiết để xử lý đơn hàng một cách hiệu quả nhất, bao gồm sử dụng nhà cung cấp được đề xuất bởi PlusBase và thu thêm chi phí phát sinh (nếu có) từ người bán, hoặc hủy đơn hàng và hoàn tiền cho người mua, đồng thời trừ vào lợi nhuận của người bán, hoặc các phương án khác.

Nếu người bán không cung cấp liên kết thay thế trong khoảng thời gian quy định, trong trang chi tiết đơn hàng sẽ hiển thị dòng thông báo No alternative product link provided. Pending status of order removed as response time ended, and processing continues (không có liên kết sản phẩm thay thế được cung cấp, đơn hàng không còn ở trạng thái chờ và đang được tiếp tục xử lý). Sau đó, PlusBase sẽ tìm phương án thích hợp để xử lý đơn hàng một cách hiệu quả nhất; bao gồm việc sử dụng nhà cung cấp được đề xuất bởi PlusBase và thu thêm chi phí phát sinh (nếu có) từ người bán, hoặc hủy đơn hàng và hoàn tiền cho người mua, đồng thời trừ vào lợi nhuận của người bán, hoặc các phương án khác.


Vui lòng tham khảo Chính sách dành cho người bán hàng PlusBase.

Bài viết liên quanChính sách dành cho người bán hàng PlusBase
Hiểu về quy trình xử lý đơn hàng trên PlusBase
Hiểu về lý do hoàn tiền/thu phí trong trang chi tiết đơn hàng PlusBase

Cập nhật vào: 05/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!