Bài viết về: Về ShopBase
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về chính sách bảo mật của ShopBase

ShopBase hiểu rằng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu là điều rất quan trọng trong việc giúp người bán củng cố niềm tin từ phía khách hàng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về chính sách bảo mật của ShopBase và cách thức hoạt động của chính sách này.

Nội dung bài viếtA. Tổng quan về chính sách bảo mật của ShopBase
B. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)
C. Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA)

A. Tổng quan về chính sách bảo mật của ShopBaseQuyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có vai trò quan trọng đối với sự thành công của ShopBase. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi đưa ra tài liệu này nhằm tóm tắt rõ ràng và minh bạch các chính sách bảo mật của ShopBase về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.

ShopBase cam kết trở thành một nền tảng dễ sử dụng cho người bán hàng trực tuyến, đồng thời tuân thủ luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu trên toàn thế giới. Đối với các thắc mắc liên quan đến pháp lý áp dụng cụ thể cho doanh nghiệp của bạn, vui lòng tham khảo ý kiến ​​của cố vấn pháp lý có kiến ​​thức chuyên sâu về luật bảo vệ dữ liệu.

B. Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR), có nội dung về xử lý dữ liệu và thông tin cá nhân trực tuyến, đặt ra trách nhiệm cho các doanh nghiệp trong việc cung cấp cho các cá nhân quyền kiểm soát nhiều hơn đối với dữ liệu cá nhân của họ. Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, các quy định được áp dụng cho các doanh nghiệp có trụ sở tại Liên minh Châu Âu hoặc những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ở Châu Âu. Các doanh nghiệp không tuân thủ các quy tắc mới này có thể bị phạt tới 4% doanh thu toàn cầu hàng năm.

GDPR quy định các nghĩa vụ khác nhau đối với các bên điều khiển và xử lý dữ liệu.

Bên kiểm soát dữ liệu: tổ chức, cá nhân xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.
Bên xử lý dữ liệu: tổ chức, cá nhân xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho bên kiểm soát dữ liệu.

Là một công ty xử lý dữ liệu, ShopBase xử lý dữ liệu mà bạn thu thập trên cửa hàng của mình, bao gồm dữ liệu cá nhân và dữ liệu phi cá nhân. Để tìm hiểu thêm về loại thông tin mà ShopBase thu thập, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Mặc dù ShopBase có trách nhiệm đảm bảo rằng cách chúng tôi xử lý dữ liệu thu thập được từ người mua của bạn tuân thủ GDPR, những người bán trực tuyến đang cung cấp dịch vụ ở Liên minh Châu Âu hoặc có khách hàng ở Liên minh Châu Âu, cũng phải chủ động tuân thủ GDPR.

C. Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA)Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng California cho phép khách truy cập là cư dân California yêu cầu một số thông tin liên quan đến việc ShopBase tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba với mục đích tiếp thị trực tiếp. Để yêu cầu truy cập những thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau: support@shopbase.com.

Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu này, ShopBase sẽ cung cấp danh sách các loại thông tin cá nhân được tiết lộ cho các bên thứ ba nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp trong năm dương lịch trước đó, cùng với tên và địa chỉ của các bên thứ ba này. Yêu cầu này có thể được thực hiện không quá một lần mỗi năm dương lịch. Chúng tôi có quyền không trả lời các yêu cầu được gửi ngoài địa chỉ được chỉ định trong đoạn này.

Bài viết liên quanHiểu về quy định gỡ bỏ cửa hàng ShopBase
Hiểu chính sách hoàn lại tiền của ShopBase
Hiểu về quy định liên quan đến Trademark trên PrintBase

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!