Bài viết về: Về PrintBase
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về chí phí và thời gian vận chuyển của PrintBase

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu về chi phí và thời gian vận chuyển với các đơn hàng trên PrintBase.

Về thời gian vận chuyển: Thời gian vận chuyển đơn hàng phụ thuộc vào địa điểm nhận hàng và loại sản phẩm được đặt. Mỗi sản phẩm khác nhau sẽ có thời gian vận chuyển khác nhau. Vui lòng truy cập vào Catalog của PrintBase rồi tìm tên sản phẩm bạn muốn xem chính sách giao hàng của nó và bấm vào sản phẩm đó. Một hộp thoại hiện ra, bạn lăn chuột xuống phía dưới để xem thời gian giao hàng ở cột Shipping timechi phí vận chuyển ở cột Shipping cost.


Về chi phí vận chuyển: Chi phí vận chuyển của đơn hàng phụ thuộc vào địa điểm nhận hàng, loại sản phẩm trong đơn hàng và số lượng hàng được đặt mua. Việc xem chi phí vận chuyển cho từng sản phẩm đã được hướng dẫn phía trên. Trong trường hợp, đơn hàng bao gồm những sản phẩm có phí vận chuyển khác nhau, mặt hàng có giá cao nhất sẽ được coi là mặt hàng đầu tiên và những sản phẩm còn lại trong đơn hàng sẽ được tính theo phí vận chuyện của mặt hàng bổ sung. Phí vận chuyển của mặt hàng bổ sung cũng được tính khác nhau với từng sản phẩm, bạn có thể xem ở hộp thoại phía trên cột Additional items.

Các bài viết liên quanHiểu cách tính lợi nhuận trên PrintBase và rút tiền về tài khoản
Hiểu về quy trình xử lý đơn hàng trên PrintBase
Sử dụng Mockup sản phẩm
Tạo chiến dịch mới với ShopBase & PrintBase
Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!