Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Điều chỉnh mức tồn kho sản phẩm

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn điều chỉnh số lượng tồn kho của sản phẩm/biến thể sản phẩm trên trang quản trị ShopBase.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Sản phẩm (Products) > Kho vận (Inventory).


Trong mục Cập nhật số lượng (Update quantity), thay đổi số lượng hàng tồn kho:

Để tăng thêm hoặc trừ đi số lượng của sản phẩm hoặc biến thể sản phẩm trong kho, chọn nút Thêm (Add). Nhập số lượng sản phẩm/biến thể sản phẩm bạn cần tăng thêm hoặc trừ đi trong kho. Trong trường hợp bạn muốn trừ số lượng sản phẩm/biến thể sản phẩm trong kho, hãy nhập số âm vào trường ô trống này.


Để thiết lập tổng số lượng hàng tồn kho mới, hãy chọn nút Thiết lập (Set) và nhập số lượng sản phẩm/biến thể sản phẩm bạn trong kho vào trường ô trống.


Nhấp Lưu (Save) để hoàn tất. Kết quả về số lượng tồn kho sản phẩm/biến thể sản phẩm sẽ được cập nhật và hiển thị tại cột Số lượng (Quantity) ngay sau đó.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về bài viết chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có hoặc bài viết về cách tạo một cập nhật chỉnh sửa hàng loạt để thay đổi mức tồn kho của sản phẩm từ mục Bulk updates.

Bài viết liên quanTổng quan về lưu kho
Thiết lập cho phép ShopBase theo dõi số lượng tồn kho sản phẩm
Xem số lượng tồn kho sản phẩm
Cài đặt tự động ẩn sản phẩm hết hàng khỏi bộ sưu tập

Cập nhật vào: 23/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!