Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trên trang này

A. Sử dụng Migrate để chuyển dữ liệu

B. Sử dụng tệp CSV để chuyển dữ liệu

C. Làm thế nào để truy cập các tập tin hình ảnh sản phẩm của bạn?


A. Sử dụng Migrate để chuyển dữ liệu
Nếu bạn có ít hơn 5.000 sản phẩm trên cửa hàng của Shopify, bạn có thể sử dụng Migrate để chuyển dữ liệu sang ShopBase dễ dàng hơn trong khi vẫn giữ ID sản phẩm & biến thể của chúng để hiệu suất quảng cáo sẽ không bị ảnh hưởng.

B. Sử dụng tệp CSV để chuyển dữ liệu
Đây là một lựa chọn khác để chuyển sản phẩm của bạn sang ShopBase.

Đối với các giá trị không hợp lệ trong tệp đã nhập, ShopBase sẽ tự động thay đổi Variant Inventory Tracker và Variant Fulfillment Service thành "shopbase". Người bán có thể tải lên các tệp CSV được tải xuống từ Shopify ngay lập tức mà không phải chỉnh sửa bất cứ điều gì.

Các tệp Shopify CSV sẽ được tự động chỉnh sửa như thế này:

- Dịch vụ Fulfillment Variant chỉ chấp nhận "manual" hoặc dịch vụ fulfilled có sẵn. Nếu không, hãy đặt giá trị của Variant Fulfillment Service thành "manual" cho tất cả các sản phẩm phù hợp.
- Nếu Variant Inventory Tracker không trống và không phải là "shopbase", hãy đặt giá trị của Variant Inventory Tracker "shopbase" cho tất cả các sản phẩm phù hợp.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa thủ công các tệp CSV của mình, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Xuất sản phẩm từ cửa hàng Shopify của bạn.

Bước 2: Cập nhật các trường này:
- Variant Fulfillment Service: vui lòng đặt nó là "manual" hoặc "dropship-Connector".
- Variant Inventory Tracker: thay đổi từ "shopify" thành "shopbase" hoặc để trống (ShopBase chưa hỗ trợ các trình theo dõi khác).

Bước 3: Thêm một cột có tiêu đề Collection và điền vào các bộ sưu tập cho các sản phẩm của bạn.

Bước 4: Thêm một cột có tiêu đề Variant Inventory Quantity và điền vào kho sản phẩm nếu cần. Người bán có thể tra cứu với SKU.

Đối với Bước 3 & Bước 4: Không bắt buộc phải điền vào phần Collection và Quantity. Nếu những mục này được điền, lưu ý rằng bạn chỉ có thể điền vào các hàng đã có tiêu đề.

Bước 5: Kiểm tra hai cột: Tiêu đề SEO title và SEO Description. Nếu hai cột này trống, bạn có thể tự điền chúng hoặc sao chép SEO title làm Product Title và SEO Description làm Product description.

Bước 6: Nhập tệp của bạn vào ShopBase.

C. Làm thế nào để truy cập các tập tin hình ảnh sản phẩm của bạn?

Nếu bạn chuyển sản phẩm của mình từ Shopify sang ShopBase, thì bạn cần tải tệp CSV sản phẩm của mình lên cửa hàng mới trong khi cửa hàng cũ và danh sách sản phẩm của nó vẫn có thể xem được.
Khi bạn xuất sản phẩm của mình, hình ảnh được liên kết với từng sản phẩm sẽ không bao gồm trong tệp CSV. Nếu bạn nhập sản phẩm vào một cửa hàng mới, thì hình ảnh sản phẩm chỉ được tạo nếu như chúng vẫn có thể xem được trên một trang web có thể truy cập công khai.

Để đảm bảo rằng hình ảnh sản phẩm của bạn vẫn có thể truy cập được, hãy để nguyên cửa hàng ban đầu và các sản phẩm của nó cho đến khi hoàn thành quá trình nhập. Điều này cho phép cửa hàng ShopBase của bạn chỉ định hình ảnh sản phẩm chính xác cho mỗi danh sách.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!