Bài viết này cũng có sẵn trong:
Sau khi tạo bộ sưu tập, bạn có thể muốn chỉnh sửa lại thông tin liên quan đến bộ sưu tập. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa thông tin cho bộ sưu tập mà bạn đã tạo.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> Collections


Chọn bộ sưu tập mà bạn muốn chỉnh sửa thông tin

Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin trong trang chi tiết bộ sưu tập. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về các trường trong trang chỉnh sửa chi tiết bộ sưu tập trong bài viết về tạo bộ sưu tập thủ công hoặc bài viết về tạo bộ sưu tập tự động để chỉnh sửa cho đúng ý định của mình. Ngoài ra bạn có thể bấm nút Disable collection ngay trên đầu trang chỉnh sửa bộ sưu tập để ẩn bộ sưu tập của mình trên cửa hàng


Nhập Save để lưu

Các bài viết liên quan

Tạo một bộ sưu tập tự động
Tạo một bộ sưu tập thủ công
Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công
Xóa bộ sưu tập
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!