Bài viết về: TikTok
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cấp quyền truy cập Tiktok Pixel cho ShopBase

Khi sử dụng TikTok Pixel để theo dõi các sự kiện cửa hàng ShopBase, bạn có thể gặp phải các vấn đề cần đến sự trợ giúp chuyên môn từ đội ngũ hỗ trợ của ShopBase. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra, bạn cần chia sẻ TikTok Pixel của bạn với tài khoản hỗ trợ của chúng tôi. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấp quyền truy cập TikTok Pixel cho ShopBase.

Hướng dẫnChia sẻ quyền truy cập Pixel cho tài khoản quảng cáo.

Truy cập vào Tiktok Business Center với vai trò quản trị viên và nhấp vào mục Pixels trong tab Assets ở bảng thông tin. Sau đó, chọn Add pixel.


Dán TikTok Pixel ID mà bạn muốn chia sẻ quyền truy cập và nhấp Add. Bạn có thể tìm TikTok Pixel ID trong Event Manager.


Chọn pixel mà bạn muốn chia sẻ trong danh sách được liệt kê. Ở dưới tab Linked Assets, nhấp vào Link Assets để hiển thị danh sách tài khoản quảng cáo mà Business Center cho phép truy cập.


Nếu tài khoản mà bạn muốn chia sẻ quyền truy cập Pixel chưa được kết nối với Business Center, hãy tham khảo bài viết Thêm tài khoản quảng cáo vào Trung tâm doanh nghiệp TikTok để có thêm thông tin.

Chọn tài khoản quảng cáo mà bạn muốn gán Pixel và nhấp Assign.


Tài khoản quảng cáo được chọn sẽ có quyền xem dữ liệu của pixel và sử dụng pixel cho chiến dịch quảng cáo.

Chỉ định vai trò trong Trung tâm doanh nghiệp cho tài khoản ShopBase.

Truy cập vào Tiktok Business Center với vai trò quản trị viên, chọn mục Member dưới tab Users trên bảng thông tin. Nhấp vào Invite member.


Trong trường Email address, điền tài khoản ShopBase (support.acc@shopbase.net). Sau đó, chọn loại cài đặt truy cập Admin (Quản trị viên) hoặc Standard (Tiêu chuẩn) và nhấp Next.


Trong tab Advertiser accounts, chọn tài khoản ShopBase và kích hoạt quyền Admin cho tài khoản. Nhấp Confirm để xác nhận.


Yêu cầu chỉ định vai trò cho tài khoản ShopBase sẽ được hiển thị ở trạng thái chờ (Pending).Thông báo tới đội ngũ hỗ trợ ShopBase chấp nhận lời mời.

Sau khi hoàn thành bước 1 và 2, bạn cần thông báo tới đội ngũ hỗ trợ ShopBase để chấp nhận lời mời. Ngay khi lời mời được chấp nhận, thông báo ở trạng thái chờ sẽ biến mất.

Chia sẻ quyền truy cập Pixel cho thành viên (tài khoản ShopBase).

Trong mục Pixels, nhấp vào Assign to assets.


Trong tab Pixels, chọn Pixel mà bạn muốn chia sẻ và nhấp Assign.


Hoàn thành 4 bước trên, bạn đã hoàn tất quá trình cấp quyền truy cập Tiktok Pixel cho ShopBase. Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ có quyền truy cập, kiểm tra kỹ hơn vấn đề của bạn và đưa ra phương hướng giải quyết phù hợp.

Nếu bạn cần hỗ trợ bất kỳ vấn đề gì khác, hãy liên hệ đội ngũ hỗ trợ của ShopBase.

Cập nhật vào: 26/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!