Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cài đặt phông chữ cho các ngôn ngữ ở ShopBase

Hầu hết các phông chữ không thể hỗ trợ cho tất cả các ngôn ngữ. Phông chữ Noto Sans được cài đặt mặc định cho tất cả các ngôn ngữ (ngoại trừ tiếng Anh, bởi ngôn ngữ này sẽ được cài đặt theo template mẫu). Bạn có thể tùy chỉnh kiểu và kích thước của phông chữ trang web của bạn.

Hướng dẫnTrong trang quản trị, truy cập Website Builder > Styling settings > Fonts.


Chọn ngôn ngữ bạn muốn thay đổi phông chữ.


Khi đã chọn một ngôn ngữ, một danh sách các phông chữ được hỗ trợ sẽ được hiển thị. Chọn phông chữ phù hợp nhất, nhấp Save và bạn có thể xem trước các phông chữ hiển thị trên cửa hàng.

Lưu ýĐộ dài của một từ, một câu có thể thay đổi trong các ngôn ngữ khác nhau. Nếu nội dung vượt quá giới hạn ký tự có thể được hiển thị trên trang web, nó sẽ được hiển thị dưới dạng rút gọn, rút ngắn nội dung và theo sau là dấu chấm lửng.

Bạn nên kiểm tra các phiên bản ngôn ngữ khác nhau trên trang web và rút ngắn nội dung dịch nếu cần để đảm bảo tính thẩm mỹ của cửa hàng.

Bài viết liên quanQuản lý cài đặt ngôn ngữ trong cửa hàng
Quản lý nội dung dịch trên cửa hàng ShopBase
Hiểu các tùy chọn dịch miễn phí và trả phí của ShopBase

Cập nhật vào: 18/01/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!