Bài viết về: Ali DropShip Connector
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cách tùy chỉnh thông tin sản phẩm được thêm vào Ali Dropship Connector

Sau khi một sản phẩm được thêm vào Ali Dropship Connector, bạn có thể giữ nguyên thông tin hoặc tùy chỉnh thông tin và hình ảnh của sản phẩm để sản phẩm trông chuyên nghiệp và nổi bật hơn trên cửa hàng của bạn.

Nội dung bài viếtA. Tùy chỉnh sản phẩm trong danh sách nhập sản phẩm (Import list)
B. Tùy chỉnh sản phẩm trong trang quản trị ShopBase

A. Tùy chỉnh sản phẩm trong danh sách nhập sản phẩm (Import list)Sau khi sản phẩm được thêm vào Danh sách nhập (Import list), bạn có thể tùy chỉnh thông tin sản phẩm trước khi nhập vào cửa hàng ShopBase. Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề, mô tả, biến thể và hình ảnh của sản phẩm theo mong muốn trong các tabs dưới đây:

Tab Sản phẩm (Product): Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề sản phẩm bằng cách nhập tiêu đề mới tại mục Thay đổi tiêu đề (Change title).Tab Mô tả (Description):

Bạn có thể chỉnh sửa mô tả sản phẩm, thêm hình ảnh hoặc chèn liên kết nếu cần.Tab Các biến thể (Variants):

Bạn có thể thay đổi giá bán (Price) và giá trước giảm (Compare at price) của mỗi biến thể sản phẩm. Bạn có thể thiết lập nhân giá sản phẩm, cộng vào giá gốc của sản phẩm hoặc đặt một giá trị mới cho giá sản phẩm. Vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết về cách tự động đặt giá cho sản phẩm trong bài viết này.

Cột Lợi nhuận (Profit) sẽ hiển thị lợi nhuận bạn sẽ nhận được khi bán sản phẩm.Tab Hình ảnh (Images):

Bạn có thể chọn hình ảnh để liên kết với sản phẩm trong tab này.B. Tùy chỉnh sản phẩm trong trang quản trị ShopBaseSản phẩm sau khi được nhập thành công vào cửa hàng ShopBase sẽ không thể chuyển trở lại Danh sách nhập (Import list) mà chỉ có thể tùy chỉnh trong trang quản trị ShopBase. Nhấp vào nút Chỉnh sửa sản phẩm trên ShopBase (Edit product on ShopBase) để chỉnh sửa thông tin sản phẩm.


Trong trang chi tiết sản phẩm, bạn sẽ thấy các sản phẩm đã nhập được liên kết thành công trong mục Ali Dropship Connector và ứng dụng Ali Dropship Connector sẽ được tự động chọn làm dịch vụ xử lý đơn hàng.


Bạn cũng có thể tìm tất cả sản phẩm trong tab Sản phẩm (Products) và chỉnh sửa các thông tin sau:

Title (Tiêu đề sản phẩm)
Description (Mô tả sản phẩm)
Product availability (Thiết lập tính khả dụng của sản phẩm)
Organization (Cách hệ thống sản phẩm ví dụ như loại sản phẩm, nhà cung cấp, bộ sưu tập, thẻ)
Images (Hình ảnh sản phẩm)
Pricing (Giá sản phẩm)
Inventory (Hàng hóa sản phẩm)
Shipping (Vận chuyển)
Variants (Biến thể)
Edit website SEO (Chỉnh sửa SEO trang web)

Một số thông tin cụ thể có thể được tùy chỉnh hàng loạt, vui lòng tìm hiểu cách cập nhật chỉnh sửa hàng loạt trong bài viết này.

Đối với Tồn kho (Inventory), ShopBase sẽ mặc định không cập nhật số lượng sản phẩm đã nhập.

Tùy chọn 'Không theo dõi tồn kho (Don't track inventory)' được hiển thị mặc định trên hệ thống ShopBase.

Để thiết lập Tồn kho (Inventory):

Trong danh sách các biến thể của sản phẩm, nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa (Edit) bên cạnh sản phẩm muốn chỉnh sửa.Nếu bạn muốn ShopBase theo dõi và cập nhật hàng trong kho, vui lòng chọn ShopBase theo dõi tồn kho của sản phẩm này (ShopBase tracks this product's inventory). Sau đó, số lượng hàng trong kho của ShopBase sẽ được cập nhật tự động tương ứng với số lượng sản phẩm trên AliExpress.Bài viết liên quanXử lý đơn hàng một cách thủ công
Cài đặt quy tắc để Ali Dropship Connector tự động đặt giá cho sản phẩm
Cài đặt chế độ tự động cập nhật cho Ali Dropship Connector
Giới thiệu về tiện ích Ali Dropship Connector
Tìm liên kết sản phẩm Aliexpress được kết nối với sản phẩm trên ShopBase

Cập nhật vào: 01/03/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!