Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn cần làm theo những bước sau để thay đổi thời gian đếm ngược trên Countdown Timer.

Trong mục Timer setting, chọn Reset time.

Thay đổi thời gian đếm ngược theo ý muốn. Bạn có thể chọn các đơn vị thời gian cho đồng hồ đếm ngược: ngày, giờ, phút. giây.

Nhấn Save để kích hoạt.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!