Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nếu bạn không muốn hiện cùng một đồng hồ đếm ngược cho tất cả các trang sản phẩm và muốn thiết lập các đồng hồ đếm ngược khác nhau cho các sản phẩm / bộ sưu tập khác nhau, bạn có thể sử dụng tính năng này.

Để tạo nhiều đồng hồ đếm ngược, vào app dashboard > Countdown tools > Timer countdown và bấm Add new timer.Ở mục Timer settings, chọn Show at selected product(s) > Select products.Nếu bạn muốn hiển thị đồng hồ đếm ngược cho một số bộ sưu tập cụ thể, bấm chọn Collections.Thiết lập đồng hồ đếm ngược theo hướng dẫn và bấm Save as a new timer sau khi hoàn thành.Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến trang danh sách các đồng hồ đếm ngược.Bạn cũng có thể thêm đồng hồ đếm ngược mới bằng cách bấm Add a new countdown timer ngay trên trang này.Lưu ý: Nếu có ít nhất 2 đồng hồ có cùng điều kiện hiển thị, đồng hồ được tạo sau sẽ hiện.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!