Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chủ động đồng bộ lại số theo dõi vào tài khoản PayPal. Điều này có thể giúp đảm bảo các giao dịch có đủ thông tin và bảo vệ tài khoản PayPal không bị tạm ngưng.

Hướng dẫn

Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối thành công PayPal với cửa hàng của mình.

Từ trang chủ ShopBase, chọn Settings > Payment providers.

Trong phần PayPal, bấm More settings trong phần PayPal Order Info Synchronization. Bạn sẽ được chuyển tới trang Order Info Synchronization.Trong phần Manual synchronization, chọn Synchronize Tracking Information để tái đồng bộ hóa mã theo dõi với bảng điều khiển của PayPal.Lưu ý:

Bạn chỉ có thể đồng bộ hóa lại các số theo dõi của mình một lần mỗi 24 giờ.
Chỉ những mã theo dõi đã được cập nhật kể từ lần đồng bộ hóa cuối cùng sẽ được đồng bộ hóa lại. Nếu các mã theo dõi không được cập nhật kể từ lần đồng bộ hóa cuối cùng, chúng sẽ không được đồng bộ hóa lại. Ví dụ: Bạn có 10 mã theo dõi đã được đồng bộ hóa với trang tổng quan PayPal và 6 trong số đó đã được cập nhật. Khi bạn nhấp vào nút Đồng bộ hóa thông tin theo dõi, 6 mã theo dõi này sẽ được đồng bộ hóa lại vào bảng điều khiển PayPal theo đó, các mã khác không thay đổi.

Kết nối PayPal với cửa hàng của bạn
Nhập mã tracking tự động vào PayPal
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!