Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chủ động đồng bộ lại mã theo dõi vào tài khoản PayPal. Điều này có thể giúp đảm bảo các giao dịch có đủ thông tin và bảo vệ tài khoản PayPal không bị tạm ngưng.

Hướng dẫn

Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối thành công PayPal với cửa hàng của mình.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Payment providers.


Trong phần PayPal, nhấp vào More settings trong phần PayPal Order Info Synchronization. Bạn sẽ được chuyển tới trang Order Info Synchronization.


Trong phần Manual synchronization, nhấp vào nút Synchronize Tracking Information để tái đồng bộ hóa mã theo dõi với PayPal.Bạn chỉ có thể đồng bộ hóa lại các mã theo dõi của mình sau mỗi 24 giờ.
Chỉ những mã theo dõi đã được cập nhật kể từ lần đồng bộ hóa cuối cùng sẽ được đồng bộ hóa lại. Nếu các mã theo dõi không được cập nhật kể từ lần đồng bộ hóa cuối cùng, chúng sẽ không được đồng bộ hóa lại. Ví dụ: Bạn có 10 mã theo dõi đã được đồng bộ hóa với PayPal và 6 trong số đó đã được cập nhật. Khi bạn nhấp vào nút Synchronize Tracking Information, 6 mã theo dõi này sẽ được đồng bộ hóa lại vào PayPal, các mã khác không thay đổi.

Bài viết liên quan

Kết nối PayPal làm cổng thanh toán
Nhập mã tracking tự động vào PayPal
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!