Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Cách tái đồng bộ mã theo dõi tự động với PayPal

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chủ động đồng bộ lại mã theo dõi vào tài khoản PayPal. Điều này có thể giúp đảm bảo các giao dịch có đủ thông tin và bảo vệ tài khoản PayPal không bị tạm ngưng.

Hướng dẫnTrước khi tiếp tục, hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối thành công PayPal với cửa hàng của mình.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Settings > Payment providers.


Trong phần PayPal, nhấp vào Cài đặt thêm (More settings) trong phần Đồng bộ hóa thông tin đơn hàng PayPal (PayPal Order Info Synchronization). Bạn sẽ được chuyển tới trang Đồng bộ hóa thông tin đặt hàng (Order Info Synchronization).


Trong phần Đồng bộ hóa thủ công (Manual synchronization), nhấp vào nút Đồng bộ hóa thông tin theo đõi (Synchronize Tracking Information) để tái đồng bộ hóa mã theo dõi với PayPal.


Bạn chỉ có thể đồng bộ hóa lại các mã theo dõi của mình sau mỗi 24 giờ.
Chỉ những mã theo dõi đã được cập nhật kể từ lần đồng bộ hóa cuối cùng sẽ được đồng bộ hóa lại. Nếu các mã theo dõi không được cập nhật kể từ lần đồng bộ hóa cuối cùng, chúng sẽ không được đồng bộ hóa lại. Ví dụ: Bạn có 10 mã theo dõi đã được đồng bộ hóa với PayPal và 6 trong số đó đã được cập nhật. Khi bạn nhấp vào nút Đồng bộ hóa thông tin theo đõi (Synchronize Tracking Information), 6 mã theo dõi này sẽ được đồng bộ hóa lại vào PayPal, các mã khác không thay đổi.

Bài viết liên quanKết nối PayPal làm cổng thanh toán
Nhập mã tracking tự động vào PayPal

Cập nhật vào: 09/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!