Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi khách hàng truy cập trang sản phẩm, biến thể đầu tiên của sản phẩm sẽ được chọn tự động theo mặc định để rút ngắn quy trình mua hàng.

Bạn cũng có thể tắt tính năng này nếu muốn khách hàng tự chọn biến thể trước khi mua sản phẩm. Điều này sẽ đảm bảo rằng khách hàng có thời gian thao tác và kiểm tra lại đơn hàng một cách cẩn thận, giảm tỉ lệ khiếu nại do lựa chọn sản phẩm không chính xác.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bật và tắt tính năng lựa chọn biến thể tự động trên cửa hàng.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Preference.


Trong mục Default variant selection,

Chọn Automatically choose the first variant in the variant list as the default selection để biến thể đầu tiên được chọn tự động.

Tính năng này cũng được áp dụng cho các sản phẩm thuộc ưu đãi Boost Upsell (bao gồm ưu đãi Pre-purchase, In-cart, và Post-purchase, không bao gồm Bundles).The first available variant is automatically selected
Tích chọn Exclude some options from auto selection nếu bạn muốn loại bỏ một số tùy chọn khỏi lựa chọn tự động. Nhập tên tùy chọn bạn muốn loại bỏ vào ô phía dưới.

Trong trường hợp bạn muốn loại bỏ nhiều tùy chọn, vui lòng phân tách từng tên tùy chọn bằng dấu phẩy.
Để tính năng này hoạt động chính xác, tên tùy chọn đã nhập phải trùng khớp với tên tùy chọn của sản phẩm.
Tính năng này không được áp dụng cho các sản phẩm thuộc ưu đãi Boost Upsell.


Ví dụ: nếu một sản phẩm có biến thể màu (đen và trắng) và kích thước (nhỏ, vừa, lớn), bạn có thể thiết lập để biến thể màu đầu tiên được chọn tự động khi khách hàng nhấp vào trang sản phẩm, nhưng không thể chọn kích thước biến thể. Khách hàng sẽ cần phải chọn một kích thước để thanh toán thành công. Để thiết lập, trong mục Default variant selection, chọn Automatically choose the first variant in the variant list as the default selection, tích chọn Exclude some options from auto selection và nhập Size.

Ví dụ: Khi kích thước bị loại bỏ khỏi lựa chọn tự động, khách hàng sẽ được nhắc để tự chọn kích thước trước khi thanh toán
Chọn Do not select any variant as default, visitors must manually select variants by themselves để không có biến thể nào được chọn trước trên trang sản phẩm. Khách hàng được nhắc chọn một biến thể trước khi thanh toán.


Khi không có biến thể nào được chọn trước, khách hàng sẽ được nhắc tự chọn một biến thể trước khi thanh toán
Tính năng này cũng được áp dụng cho các sản phẩm thuộc ưu đãi Boost Upsell (bao gồm ưu đãi Pre-purchase, In-cart, và Post-purchase, không bao gồm Bundles).
Đối với các ưu đãi Boost Upsell, khách hàng cũng được nhắc chọn một biến thể sản phẩm theo cách thủ công trước khi thêm vào giỏ hàng
Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Theo mặc định, biến thể đầu tiên của sản phẩm được chọn tự động trên trang sản phẩm trong cửa hàng ShopBase.
Theo mặc định, biến thể đầu tiên của sản phẩm, trừ kích thước, được chọn tự động trên trang sản phẩm cho cửa hàng PrintBase.

Bài viết liên quan

Thêm biến thể mới cho sản phẩm
Chỉnh sửa biến thể cho sản phẩm hiện có
Thay đổi thứ tự hiển thị các tùy chọn hoặc các giá trị tùy chọn
Thiết lập hình ảnh của biến thể cho sản phẩm của bạn
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!