Bài viết về: Boost Upsell
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Áp dụng tính năng cá nhân hóa cho các ưu đãi Upsell

Trong các bản cập nhật của ứng dụng Boost Upsell, các giá trị của tính năng cá nhân hóa và hình ảnh xem trước của sản phẩm cá nhân hóa sẽ được điền trước và hiển thị trên các ưu đãi Upsell dựa trên sản phẩm cá nhân hóa mà khách hàng thêm vào giỏ hàng. Điều này sẽ cải thiện tính hiệu quả của việc bán thêm các sản phẩm cá nhân hóa và tăng tỉ lệ chuyển đổi của cửa hàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi qua từng bản cập nhật và hướng dẫn cách chúng hoạt động trên cửa hàng.

Nội dung bài viếtA. Điền trước các giá trị của tính năng cá nhân hóa
B. Hiển thị hình ảnh xem trước

A. Điền tự động các giá trị của tính năng cá nhân hóaKhi một ưu đãi Upsell (Pre-purchase, In-cart, và Post-purchase) được tạo bằng cách sử dụng các chiến dịch cá nhân hóa (PrintBase và PrintHub) hoặc sản phẩm cá nhân hóa (ShopBase), nếu khách hàng thêm một trong các sản phẩm cá nhân hóa mục tiêu vào giỏ hàng, các giá trị cá nhân hóa của sản phẩm được đề xuất sẽ được điền tự động dựa trên các giá trị đã nhập trong sản phẩm mục tiêu với các điều kiện sau:

Đối với các chiến dịch cá nhân hóa PrintBase và PrintHub: Các lựa chọn cá nhân hóa của chiến dịch được đề xuất có cùng Type (loại) và Label (nhãn) với các lựa chọn của chiến dịch mục tiêu sẽ được điền trước.


Đối với các sản phẩm cá nhân hóa của ShopBase: Các lựa chọn cá nhân hóa của sản phẩm được đề xuất có cùng Type (loại) và Name (tên) với các lựa chọn của sản phẩm mục tiêu sẽ được điền trước.Ví dụ: trong chiến dịch này, khách hàng đã chọn hình nền, viết tên của chú chó và tải hình ảnh clipart về chú chó.


Trong ưu đãi Pre-purchase, lựa chọn cá nhân hóa của sản phẩm được đề xuất có thỏa mãn yêu cầu sẽ được điền trước các giá trị tương ứng.


Do đó, để tận dụng tối đa tính năng này, bạn có thể tạo và bán thêm các chiến dịch/sản phẩm cá nhân hóa với các lựa chọn cá nhân hóa có cùng TypeLabel/Name.

B. Hiển thị hình ảnh xem trướcĐối với các chiến dịch/sản phẩm cá nhân hóa, trong danh sách các sản phẩm được đề xuất từ ​​ưu đãi Upsell trên thiết bị di động, khách hàng có thể nhấp vào nút Preview your design để xem trước sản phẩm trước khi thêm vào giỏ hàng. Khách hàng sẽ được dẫn đến trang sản phẩm nơi hình ảnh xem trước của sản phẩm được đề xuất sẽ được hiển thị với các giá trị cá nhân hóa được điền trước (nếu có).

Khách hàng có thể nhấp vào nút "Preview your design" để xem trước sản phẩm được đề xuất trước khi thêm vào giỏ hàng. Tất cả các giá trị cá nhân hóa sẽ được điền trước (nếu có)
Tính năng này hiện chỉ hỗ trợ cho ưu đãi Pre-purchase và Post-purchase.
Nút xem trước trực tiếp chỉ khả dụng trên thiết bị di động.
Nút xem trước trực tiếp sẽ chỉ hiển thị nếu chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa được bật.
Trong danh sách sản phẩm được đề xuất và trang sản phẩm, các biến thể sẽ được chọn tự động dựa trên thiết lập lựa chọn biến thể tự động.

Bài viết liên quanTổng quan về ứng dụng Boost Upsell
Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa
Tổng quan về Chiến dịch tại PrintBase & ShopBase
Tổng quan về các tính năng cá nhân hóa của ShopBase
Bật tính năng lựa chọn biến thể tự động trên cửa hàng

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!