Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể tạo các layers văn bản với các hiệu ứng đặc biệt như hiệu ứng viền văn bản (Stroke) và hiệu ứng uốn cong chữ (Curve) trực tiếp trên Trình chỉnh sửa chiến dịch của cửa hàng PrintBase và ShopBase. Các layers này có thể xem trước trực tiếp trên trang sản phẩm của cửa hàng. Điều này giúp bạn có thể tạo ra nhiều thiết kế đa dạng và độc đáo hơn cho các chiến dịch cá nhân hóa của mình, nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn và gia tăng doanh thu cho cửa hàng.

Hướng dẫn

Tại trang quản trị PrintBase, đi tới Campaigns > All campaigns và nhấp vào Create new campaign để bắt đầu tạo chiến dịch mới của bạn.


Nếu bạn sử dụng PrintHub của ShopBase, đi tới Apps > PrintHub > All campaigns và nhấp vào Create new campaign để bắt đầu tạo chiến dịch mới.


Thực hiện các hướng dẫn trong bài viết này để chọn sản phẩm và chỉnh sửa thiết kế của chiến dịch.

Để tạo layer văn bản, nhấp vào Add text và chỉnh sửa các mục Text (văn bản), Font (phông chữ), Size (kích thước), Color (màu sắc), Letter case (chữ viết hoa), Location (vị trí), Rotation (độ xoay), Opacity (độ mờ) tùy theo mong muốn.


Đi tới mục Effects. Để thêm hiệu ứng viền văn bản vào layer văn bản, nhấp vào nút + trong mục Stroke.


Sau đó, điều chỉnh kích thước, màu sắc và độ mờ theo mong muốn.


Để thêm hiệu ứng uốn cong chữ vào layer văn bản, nhấp vào nút + trong mục Curve.


Sau đó, sử dụng thanh điều chỉnh ở phía dưới để thay đổi độ uốn cong của văn bản.


Để xóa một hiệu ứng, nhấp vào nút thùng rác.


Tiếp tục tạo các chi tiết còn lại của chiến dịch cá nhân hóa và khởi chạy chiến dịch đó lên cửa hàng.

Khi chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa được bật trên cửa hàng, khách hàng có thể xem trước sản phẩm với các hiệu ứng đặc biệt được bổ sung trong thiết kế của bạn như sau:

Hiệu ứng viền văn bản (Stroke)
Hiệu ứng uốn cong chữ (Curve)

Hiện tại, tính năng này không hỗ trợ cho các layers văn bản được tải lên từ tệp .PSD.

Bài viết liên quan

Tổng quan về Chiến dịch tại PrintBase & ShopBase
Tạo chiến dịch mới với PrintBase & ShopBase
Thiết lập chế độ xem trước cho tính năng cá nhân hóa
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!