Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bộ sưu tập được tạo thủ công là bộ sản phẩm bạn tạo và chọn từng sản phẩm để đưa vào bộ sưu tập đó hoàn toàn bằng tay. ShopBase cho phép bạn xóa sản phẩm bạn đã đưa vào bộ sưu tập thủ công chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để thực hành xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập thủ công theo ý muốn của bạn.

Nội dung chính bài viết

A. Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công từ trang chỉnh sửa bộ sưu tập
B. Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công từ trang chỉnh sửa sản phẩm

A. Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công từ trang chỉnh sửa bộ sưu tập

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> Collections


Chọn bộ sưu tập mà bạn muốn xóa sản phẩm

Trong phần Products, nếu bạn không muốn sản phẩm nào xuất hiện trong bộ sưu tập này, nhấp x ngay bên cạnh sản phẩm đấyB. Xóa sản phẩm khỏi bộ sưu tập được tạo thủ công từ trang chỉnh sửa sản phẩm

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> All products

Bấm vào sản phẩm mà bạn muốn xóa khỏi bộ sưu tập

Lăn chuột xuống mục Collection, nhấn vào biểu tượng dâu x tương ứng với bộ sưu tập mà bạn muốn xóa sản phẩm ra khỏi đó.


Ấn Save changes để lưu thay đổi

Lưu ý

Dù sản phẩm chỉ bị loại bỏ ra khỏi bộ sưu tập nhưng vẫn sẽ tồn tại trên hệ thống sản phẩm trong ShopBase.
Vui lòng tham khảo thêm bài viết về cách sử dụng tính năng chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt để xóa nhiều sản phẩm khỏi bộ sưu tập được taọ công cùng một lúc.

Các bài viết liên quan

Tạo một bộ sưu tập tự động
Tạo một bộ sưu tập thủ công
Chỉnh sửa bộ sưu tập
Xóa bộ sưu tập
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!