Bài viết này cũng có sẵn trong:
Ngoài các trang như trang chủ, trang sản phẩm, trang giỏ hàng, trang thanh toán, trang bộ sưu tập, ShopBase cung cấp cho bạn công cụ để bạn tạo các trang với nội dung tùy chỉnh khác phục vụ việc cung cấp thông tin cho khách truy cập cửa hàng, ví dụ như trang About Us (giới thiệu về chúng tôi), Contact Us (liên hệ với chúng tôi) hoặc Order Tracking (cập nhật vị trí đơn hàng). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xóa trang trên cửa hàng trực tuyến của mình.

Nội dung chính bài viết

A. Xóa một trang
B. Xóa nhiều trang

A. Xóa một trang

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Pages

Nhấp vào tiêu đề của trang bạn muốn xóa


Nhấn vào Delete ở cuối trang


Một hộp thoại sẽ hiện ra, nhấn vào Delete để xác nhận xóa trang

B. Xóa nhiều trang

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Pages

Đánh dấu tích để chọn các trang mà bạn muốn xóa. Ấn Action >> Delete pages


Một hộp thoại sẽ hiện ra, nhấn vào Delete để xác nhận xóa các trang đã chọn


Lưu ý:

Nếu trang bạn đã xóa được sử dụng ở bất kỳ đâu trong menu của cửa hàng, thì hãy xóa liên kết của trang đó đi để đảm bảo rằng khách hàng không truy cập vào một trang không tồn tại khi xem cửa hàng

Các bài viết liên quan

Tạo một trang mới cho cửa hàng
Chỉnh sửa trang
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!