Bài viết này cũng có sẵn trong:
Ngoài các trang như trang chủ, trang sản phẩm, trang giỏ hàng, trang thanh toán, trang bộ sưu tập, bạn cũng có thể tạo các trang với nội dung tùy chỉnh nhằm cung cấp thêm thông tin về cửa hàng của bạn cho khách hàng, ví dụ như trang About Us (giới thiệu về chúng tôi), Contact Us (liên hệ với chúng tôi) hoặc Order Tracking (theo dõi đơn hàng). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn xóa trang trên cửa hàng trực tuyến của mình.

Nội dung bài viết

A. Xóa một trang
B. Xóa nhiều trang

A. Xóa một trang

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Pages và nhấp vào tiêu đề của trang bạn muốn xóa.


Nhấp vào Delete ở cuối trang.


Một hộp thoại sẽ hiện ra, nhấp vào Delete để xác nhận xóa trang.

B. Xóa nhiều trang

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Pages.


Đánh dấu tích để chọn các trang mà bạn muốn xóa. Nhấp vào Action > Delete pages.


Một hộp thoại sẽ hiện ra, nhấp vào Delete để xác nhận xóa các trang đã chọn.


Nếu trang bạn đã xóa được sử dụng ở bất kỳ đâu trong menu của cửa hàng, vui lòng xóa liên kết của trang đó để đảm bảo rằng khách hàng không truy cập vào một trang không tồn tại trong khi xem cửa hàng.

Bài viết liên quan

Tổng quan về các trang trên website
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!