Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xác thực tên miền được sử dụng trong email khách hàng

Việc xác thực tên miền trên ShopBase thể hiện rằng bạn cho phép ShopBase thay mặt gửi email tới khách hàng. Cụ thể hơn, sau khi tên miền được xác thực, người nhận email sẽ không còn thấy dòng chữ via shopbase.net trong các email được gửi từ cửa hàng. Mặc dù đây là một thay đổi nhỏ từ trải nghiệm của người nhận, nhưng nó sẽ giúp tăng mức độ chuyên nghiệp với tư cách là người gửi email, đồng thời tỉ lệ email được gửi đến người nhận sẽ cao hơn.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > Chung (General).


Nhấp vào Sắp xếp (Manage) dưới mục Email hỗ trợ khách hàng (Customer Email).


Trong trang Email khách hàng (Customer Email), bạn có thể thấy trạng thái xác thực tên miền của mình:

Not authenticated: Tên miền của bạn chưa được xác thực.
Pending: Yêu cầu xác thực của bạn đang được xét duyệt và xử lý.
Authenticated: Yêu cầu xác thực của bạn đã được chấp thuận.
Failed: Yêu cầu xác thực của bạn bị từ chối và bạn sẽ cần xác thực lại.


Nhấp vào Xác thực tên miền (Authenticate my domain) để xem những chi tiết cần thiết lập cho tên miền của mình để gửi yêu cầu xác thực. Trong cửa sổ bật lên, làm theo hướng dẫn và sao chép Host name (sao chép giá trị đứng trước domain.com) và Value (sao chép toàn bộ) của mỗi bản ghi.


Ở mục Host name: sao chép giá trị đứng trước domain.com
Ở mục Value: sao chép toàn bộ mục này
Nếu tên miền của bạn được mua từ ShopBase, vui lòng làm theo các bước từ 5 đến 9


Trong trình duyệt của bạn, mở một tab mới và đi tới Cửa hàng (Online store) > Tên miền (Domains) trong trang quản trị ShopBase. Trong mục Miền do ShopBase quản lý (ShopBase-managed domains), nhấp vào Quản lý (Manage) bên cạnh tên miền tương ứng của bạn.


Sau đó, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang quản trị của tên miền. Tại đây, chọn DNS Management > Manage DNS.


Nhấp vào CNAME Records.


Nhấp vào Add CNAME Record. Tại đây, thêm Host name (phần giá trị đứng trước domain.com) và Value đã sao chép ở bước 4 vào các trường thông tin tương ứng. Sau đó, chọn Add Record.

Nhấp vào 'Add CNAME Record'
Tại đây, thêm 'Host name' và 'Value' đã sao chép ở bước 4
Lặp lại bước 7 và 8 cho đến khi tất cả 3 bản ghi trên được thêm vào bảng quản trị. Sau khi hoàn tất, hãy chuyển sang bước 13.

Nếu tên miền của bạn được mua từ các nhà cung cấp tên miền khác, vui lòng làm theo các bước từ 10 đến 12


Trong trình duyệt của bạn, mở một tab mới và đăng nhập vào trang quản trị của nhà cung cấp tên miền của bạn.
Đi tới trang quản lý DNS. Phần này có thể được gọi là trình chỉnh sửa vùng (zone editor) hoặc cPanel tùy thuộc vào nhà cung cấp tên miền của bạn. Trong trường hợp bạn không tìm thấy phần này, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp tên miền để được hỗ trợ thêm.
Trong trang quản lý DNS, tạo các bản ghi CNAME mới với Host name (phần giá trị đứng trước `domain.com) và Value đã sao chép ở bước 4.
Sau khi thiết lập các bản ghi bắt buộc trên trang quản trị của nhà cung cấp tên miền, quay lại trang Email khách hàng (Customer Email) trong trang quản trị ShopBase và chọn Xác thực ngay (Authenticate now) để yêu cầu xác thực.


Quá trình xử lý yêu cầu xác thực tên miền có thể mất khoảng 48 giờ.

Bài viết liên quanTổng quan về tên miền
Mua một tên miền từ ShopBase

Cập nhật vào: 25/07/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!