Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Xác minh quyền sở hữu tên miền trên ShopBase

Sau khi mua tên miền từ ShopBase, bạn sẽ nhận được email xác minh quyền sở hữu tên miền được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn. Như được hướng dẫn trong email, bạn sẽ cần phải nhấp vào liên kết để xác minh quyền sở hữu tên miền của mình. Bước này là bước bắt buộc để đảm bảo rằng tên miền có thể tiếp tục hoạt động bình thường. Nếu tên miền của bạn chưa được xác minh trong một thời gian dài, tên miền sẽ bị tạm ngưng, điều này có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động trên cửa hàng trực tuyến của bạn.

Trong trường hợp bạn muốn xác minh quyền sở hữu tên miền do ShopBase quản lý theo cách thủ công, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để thực hiện trong trang quản trị ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Đối với cửa hàng ShopBase
B. Đối với cửa hàng PrintBase/PlusBase
C. Tên miền bị tạm ngưng

A. Đối với cửa hàng ShopBaseTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online store > Domains.


Nếu tên miền do ShopBase quản lý chưa được xác minh, nó sẽ có trạng thái Not verified hiển thị trong phần ShopBase-managed domains như trong hình ảnh bên dưới.


Nhấp vào Manage. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang quản lý tên miền, nơi bạn có thể nhấp để gửi lại email xác minh quyền sở hữu tên miền tới địa chỉ email đã đăng ký của mình. Vui lòng làm theo hướng dẫn trong email để xác minh quyền sở hữu email.B. Đối với cửa hàng PrintBase/PlusBaseTại trang quản trị PrintBase/PlusBase, đi tới Online store > Domains.


Nếu tên miền do ShopBase quản lý chưa được xác minh, nó sẽ có trạng thái Not verified hiển thị trong phần ShopBase-managed domains như trong hình ảnh bên dưới.


Nhấp vào Verify để gửi lại email xác minh quyền sở hữu miền tới địa chỉ email đã đăng ký của bạn. Vui lòng làm theo hướng dẫn trong email để xác minh quyền sở hữu email.C. Tên miền bị tạm ngưngTrong trường hợp thời hạn xác minh quyền sở hữu cho tên miền do ShopBase quản lý của bạn đã hết, trạng thái miền sẽ thay đổi thành Suspended như trong hình ảnh bên dưới.


Trong trường hợp này, bạn sẽ cần xác minh quyền sở hữu tên miền của mình bằng cách làm theo hướng dẫn trong phần A hoặc B, hoặc liên hệ với đội hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.

Sau khi xác minh quyền sở hữu của một tên miền do ShopBase quản lý, bạn không phải thực hiện lại việc này đối với bất kỳ tên miền nào khác do ShopBase quản lý và được đăng ký bằng cùng một địa chỉ email.

Bài viết liên quanTổng quan về tên miền
Mua một tên miền từ ShopBase

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!