Bài viết này cũng có sẵn trong:
Khi một số sản phẩm của bạn không còn nữa nhưng bạn vẫn muốn chúng hiện thị trên trang web của bạn và đồng thời tắt nút Add to cart để khách không thể đặt hàng, hãy làm theo hướng dẫn từng bước này để biết thêm thông tin! Đừng lo lắng nữa vì hướng dẫn kỹ lưỡng của chúng tôi sẽ giúp bạn thao tác chỉ trong vài phút.Phần này bao gồm

A. Vô hiệu hóa từ trang sản phẩm
B. Vô hiệu hóa hàng loạt sản phẩm

A. Vô hiệu hóa từ trang sản phẩm

Mở trang của sản phẩm bạn muốn vô hiệu hóa "Add to cart" từ trang quản trị viên.

Cuộn xuống phần Variants. Trượt sang để thấy biểu tượng chiếc bút chì, biểu tượng này cho phép bạn chỉnh sửa.


Cuộn xuống phần Inventory, trong Inventory policy chọn ShopBase tracks this product inventory > loại bỏ dấu tích tại Allow customer to purchase this product when it's out of stock > Nhấp Save.


Sau các thao tác trên, sản phẩm sẽ hiển thị Sold out trên trang web của bạn.

B. Vô hiệu hóa hàng loạt sản phẩm

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Products >> Bulk Update


Lọc sản phẩm bạn muốn tạo cập nhập hàng loạt, sau đó làm theo https://help.shopbase.com/en/article/create-a-bulk-update-grlqzc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="csh-markdown csh-markdown-link csh-markdown-link-text">hường dẫn này)

Trong trường Action, chọn Change inventory quantity to và điền số lượng 0.


Chọn Preview Bulk Update để xem trước ở cửa sổ được hiện lên, chọn Start Bulk Update để thay đổi nút Add to Cart thành Sold Out.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!