Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tùy chỉnh Roller Theme: Cài đặt màu

Roller là một chủ đề miễn phí mà ShopBase cung cấp cho người bán hàng trên trang quản trị ShopBase. Với Roller, ​​bạn có thể thiết kế cửa hàng của riêng mình bằng cách tùy chỉnh cài đặt màu, chữ, các trang, các mục hiển thị để thu hút sự chú ý của khách hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt màu cho chủ đề Roller.

Nội dung bài viếtA. Cách thay đổi màu
B. Cách các thiết lập màu hiển thị trên trang cửa hàng

A. Cách thay đổi màuTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme. Chọn chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize.


Trong tab Settings, chọn Colors.


Đối với mỗi mục cần thay đổi màu, nhấp vào ô màu để mở bộ chọn màu. Bạn có thể chọn màu trên thanh màu sẵn có hoặc nhập mã màu theo mong muốn. Để cài đặt màu thành trong suốt, nhấp vào ô màu trong suốt phía cuối cùng.


Nhấp vào Save sau khi hoàn thành.

B. Cách các thiết lập màu hiển thị trên trang cửa hàng1. Background (màu nền):Background (màu nền của trang cửa hàng)


Top bar background (màu nền của Top bar)


Menu background (màu nền của thanh menu)


Menu background opacity (Độ mờ của màu nền menu)


Announcement bar background (màu nền của thanh thông báo)


Newsletter section background (màu nền của mục Newsletter)


Product description background (màu nền của mục mô tả sản phẩm)


Mini cart background (màu nền của giỏ hàng)


Footer background (màu nền phía cuối trang cửa hàng)


Goal progress bar background (màu nền của thanh tiến trình giỏ hàng)


2. Text (chữ)Announcement message text (màu chữ của thanh thông báo)


Logo text (màu chữ của logo)


Page headings (màu chữ tiêu đề trên trang)


Page content text (màu chữ trên trang cửa hàng)


Footer headings (màu chữ tiêu đề phía cuối trang)


Footer text (màu chữ phía cuối trang)


Price (màu của giá bán)


Compare at price (màu của giá trước giảm)
Top menu (màu của đường dẫn trên top menu)


Main menu (màu của đường dẫn trên main menu)


Links (màu của các đường dẫn khác)


Footer link (màu của các đường dẫn phía cuối trang)


4. Buttons (nút):Buttons


Buttons label (màu nút label)


Banner buttons (màu nút banner)


Banner buttons label (màu nút label trên banner)


Mini cart button (màu nút trong giỏ hàng)


Mini cart button label (màu nút label giỏ hàng)Bài viết liên quanTùy chỉnh Bassy Theme: Cài đặt màu

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!