Bài viết về: Tài khoản
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Trường hợp ngưỡng của tài khoản Balance xuống dưới mức mặc định

ShopBase Balance là tài khoản tín dụng được dùng để nhận lợi nhuận đơn hàng PrintBase hoặc PlusBase và trả thanh toán cho các khoản phí và dịch vụ cho ShopBase. Do vậy, nếu tài khoản Balance xuống dưới ngưỡng mặc định, các dịch vụ trên ShopBase có thể gặp tình trạng ngừng hoạt động.

Nội dung bài viếtA. Quy tắc thu dư nợ trong Balance
B. Cách mở lại tài khoản bị tạm ngưng

A. Quy tắc thu dư nợ trong BalanceNếu tổng tài khoản Balance (Total Balance) xuống dưới ngưỡng mặc định là $0.00, ShopBase sẽ tạo giao dịch tự động thu khoản còn thiếu từ thẻ tín dụng được kết nối với ShopBase Balance.

Nếu khoản còn thiếu ít hơn hoặc bằng $5.00, ShopBase sẽ tự động tạo một giao dịch nạp $5.00 trực tiếp từ thẻ tín dụng được kết nối với ShopBase Balance.
Nếu khoản còn thiếu lớn hơn $5.00, ShopBase sẽ tự động tạo giao dịch nạp một khoản tiền tương ứng với số tiền còn thiếu trực tiếp từ thẻ tín dụng được kết nối với ShopBase Balance.

Nếu tổng tài khoản Balance (Total Balance) lớn hơn ngưỡng mặc định là $0.00 nhưng khoản Available (*) trong Balance xuống dưới ngưỡng mặc định, ShopBase sẽ tạo giao dịch tự động thu khoản còn thiếu từ thẻ tín dụng được kết nối với ShopBase Balance.

Nếu khoản còn thiếu ít hơn hoặc bằng $5.00, ShopBase sẽ tự động tạo một giao dịch nạp $5.00 trực tiếp từ thẻ tín dụng được kết nối với ShopBase Balance.
Nếu khoản còn thiếu lớn hơn $5.00, ShopBase sẽ tự động tạo giao dịch nạp một khoản tiền tương ứng với số tiền còn thiếu trực tiếp từ thẻ tín dụng được kết nối với ShopBase Balance.

(*) Khoản Available = Khoản Available to payout + Khoản Available soon

Nếu giao dịch thu dư nợ không thành công/bị từ chối, ShopBase sẽ tự động tạo một giao dịch thu mới trong Balance sau mỗi 24 giờ. Nếu liên tiếp 5 lần giao dịch thu dư nợ không thành công/bị từ chối, tài khoản của người dùng sẽ tạm thời bị ngưng hoạt động (suspended) và các cửa hàng đang hoạt động cũng sẽ bị đóng băng (frozen).

Dữ liệu tại cửa hàng sẽ được lưu trữ trong vòng 30 ngày kể từ ngày tài khoản bị ngưng hoạt động (suspended).

B. Cách mở lại tài khoản bị tạm ngưngĐể mở lại tài khoản và tiếp tục sử dụng cửa hàng, người dùng phải chủ động thanh toán khoản nợ của tài khoản Balance bằng cách:

Đăng nhập vào tài khoản ShopBase.
Sau đó, bạn có thể nhấp vào Pay now để thanh toán khoản nợ trực tiếp từ thẻ tín dụng được kết nối với ShopBase Balance hoặc nhấp vào Update payment method để đổi thẻ tín dụng mới nếu không thể thực hiện các giao dịch nạp tiền bằng thẻ hiện tại. Sau đó, khoản nợ sẽ được tự động thanh toán bằng thẻ mới này.Sau khi nạp tiền thành công, tài khoản sẽ được mở lại và bạn có thể truy cập cửa hàng như bình thường.

Người dùng sẽ phải thanh toán phí đăng ký cửa hàng cho tháng mới nếu ngày mở lại cửa hàng đã quá hạn của chu kỳ trong gói đăng ký cũ.

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!