Bài viết về: Thư viện thiết kế
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tổng quan về quy chuẩn thiết kế sản phẩm

Quy chuẩn thiết kế là hướng dẫn giúp bạn dễ dàng chuẩn bị các thiết kế cho sản phẩm có sử dụng thiết kế mẫu của PrintBase. Bộ quy chuẩn thiết kế sẽ hướng dẫn bạn về quy trình thiết kế và đưa ra một số mẫu thiết kế của chúng tôi để bạn tham khảo.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn thiết kế cho các sản phẩm trên Catalog của PrintBase.

Nội dung bài viếtQuy chuẩn thiết kế sản phẩm Wooden Custom Ornament
Quy chuẩn thiết kế sản phẩm Multi Piece Hoodie
Quy chuẩn thiết kế sản phẩm AOP Sweatshirt
Quy chuẩn thiết kế sản phẩm AOP Hawaii Shirt
Quy chuẩn thiết kế sản phẩm Neck Gaiter
Quy chuẩn thiết kế sản phẩm Tumbler 30oz
Quy chuẩn thiết kế sản phẩm Triangle Bikini Set
Quy chuẩn thiết kế sản phẩm AOP Beach Shorts

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch tại PrintBase & ShopBase
Tạo chiến dịch mới với PrintBase & ShopBase
Sử dụng Mockup sản phẩm

Cập nhật vào: 01/04/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!