Bài viết về: Thư viện thiết kế
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Quy chuẩn thiết kế sản phẩm Triangle Bikini Set

Quy chuẩn thiết kế là hướng dẫn giúp bạn dễ dàng chuẩn bị các thiết kế cho sản phẩm có sử dụng thiết kế mẫu của PrintBase. Bộ quy chuẩn thiết kế sẽ hướng dẫn bạn về quy trình thiết kế và đưa ra một số mẫu thiết kế của chúng tôi để bạn tham khảo.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thiết kế sản phẩm Triangle Bikini Set.

Nội dung bài viếtA. Thiết kế mẫu
B. Hướng dẫn thiết kế
C. Mẫu thiết kế tham khảo

A. Thiết kế mẫuVui lòng tải thiết kế mẫu của sản phẩm Triangle Bikini Set tại đường dẫn này.


Vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới đây để xem thiết kế mẫu sẽ hiển thị ra sao trên sản phẩm thực tế:


Có 2 cách để bạn tạo thiết kế cho sản phẩm này:

Thiết kế trực tiếp trên thiết kế mẫu của sản phẩm khi tạo chiến dịch mới bằng cách sử dụng Campaign Editor.
Tải thiết kế mẫu của sản phẩm từ Catalog và thiết kế trên Photoshop.

Dưới đây là một số chi tiết về mẫu thiết kế:

Kích thước: 5780 x 2242 px.
Độ phân giải: 150 dpi.
Toàn bộ vùng màu xanh dương (Print Area): Vùng in của thiết kế. Thiết kế của bạn cần được bao phủ toàn bộ vùng màu xanh dương này, không phải chỉ nằm ở trong vùng in an toàn.
Vùng bên trong đường màu xanh dương (Safe Area): Vùng in an toàn cho thiết kế. Các chi tiết quan trọng của thiết kế nên được đặt trong vùng này.
Đường ngắt quãng màu đỏ (Alignment Line): Được sử dụng để căn chỉnh giữa cho thiết kế.
Đường ngắt quãng màu xanh dương (Crease Line): Được sử dụng để chỉ ra các vị trí sẽ được gấp lại vào bên trong để làm viền.

B. Hướng dẫn thiết kếSử dụng Campaign Editor


Vui lòng tham khảo hướng dẫn chỉnh sửa thiết kế cho chiến dịch tại bài viết này.

Sử dụng Photoshop


Thêm thiết kế cho thiết kế mẫu: Trên thiết bị của bạn, nhấp và kéo thả thiết kế từ tệp của bạn vào thiết kế mẫu, như trong ảnh dưới đây.


Điều chỉnh thiết kế: Sản phẩm này được tạo thành từ nhiều mảnh được ghép lại với nhau (ví dụ: mảnh quần trước, mảnh quần sau, v.v.). Vì vậy, những mảnh này cần được thiết kế một cách cẩn thận và chính xác sao cho phù hợp với mục đích thiết kế và bố cục họa tiết mà bạn muốn thể hiện.

Vui lòng căn chỉnh thiết kế của bạn một cách cân đối và hợp lý nhất bằng cách căn theo các đường ngắt quãng màu đỏ trên thiết kế (alignment lines).

Vui lòng giữ một khoảng cách an toàn giữa các chi tiết thiết kế quan trọng và các đường xung quanh vùng in an toàn (Safe Area).


Lưu ảnh: Sau khi hoàn thành các bước trên, ẩn layers Product Info, bỏ Clipping mask của thiết kế đối với Safe area, và giữ lại layer background. Sau đó, nhấp vào Save As (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + S) và lưu thiết kế dưới dạng ảnh .PNG hoặc .JPEG.


Đó là tất cả các bước để thiết kế sản phẩm Triangle Bikini Set. Sau đó, bạn có thể tải thiết kế này lên và khởi chạy chiến dịch mới theo hướng dẫn trong bài viết này.

C. Mẫu thiết kế tham khảoVui lòng truy cập đường dẫn này để tham khảo thiết kế mẫuđường dẫn này để tham khảo chiến dịch mẫu cho sản phẩm này.

Bằng cách làm theo hướng dẫn trong bài viết này, bạn cũng có thể xem thiết kế của mình sẽ hiển thị ra sao trên các mockup sản phẩm.

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch tại PrintBase & ShopBase
Tạo chiến dịch mới với PrintBase & ShopBase
Sử dụng Mockup sản phẩm

Cập nhật vào: 24/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!