Bài viết này cũng có sẵn trong:
Typography là sự sắp xếp, thiết kế văn bản, kiểu chữ sao cho có tính thẩm mỹ, thu hút sự chú ý của người đọc. Bạn có thể thay đổi, tùy chỉnh kiểu chữ trên cửa hàng trong mục thiết lập chủ đề tại trang quản trị ShopBase.

Nội dung bài viết

A. Thiết lập Typography
B. Cách kiểu chữ hiển thị trên cửa hàng

A. Thiết lập Typography

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes. Chọn chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và chọn Customize.


Trong tab Settings, nhấp vào Typography.


Chọn thiết lập cho từng mục nội dung theo mong muốn, sau đó nhấp vào Save để lưu thay đổi.


Bài viết này cung cấp hướng dẫn cho chủ đề Roller và Inside. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách tùy chỉnh kiểu chữ cho chủ đề Bassy.

B. Cách kiểu chữ hiển thị trên cửa hàng

Mục Headings: bạn có thể tùy chỉnh Font (phông chữ), Style (kiểu chữ), Base Size (kích thước chữ) và Capitalize headings (chữ hoa).


Tên sản phẩm luôn được viết hoa trên chủ đề Roller.
Mục Body Text: bạn có thể tùy chỉnh Font (phông chữ), Style (kiểu chữ), Base Size (kích thước chữ).


Mục Button Text: bạn có thể tùy chỉnh Font (phông chữ), Style (kiểu chữ), Base Size (kích thước chữ) và Capitalize buttons text (chữ hoa).Bạn có thể chọn các kiểu chữ như Light, Regular và Bold, v.v.. cho mỗi phông chữ như trong ảnh dưới đây.Bài viết liên quan

Tổng quan về Chủ đề trên cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!