Bài viết này cũng có sẵn trong:
Trang cảm ơn (trang Thank you) là trang khách hàng được dẫn đến sau khi hoàn thành thanh toán đơn hàng. Khi khách hàng theo dõi đơn đặt hàng của họ, họ có thể tìm thấy thanh trình tự xử lý đơn hàng và chính sách giao hàng (Delivery Policies) trên trang cảm ơn của bạn, cùng với thông tin đơn hàng. Những công cụ này có thể nâng cao uy tín và sự đáng tin cậy của cửa hàng của bạn.


Phần này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập thanh xử lý đơn hàng và chính sách giao hàng trên trang cảm ơn.

Phần này bao gồm

A. Thiết lập thanh xử lý đơn hàng
B. Thiết lập chính sách giao hàng

A. Thiết lập thanh xử lý đơn hàng

Thanh xử lý đơn hàng sẽ hiển thị quy trình xử lý của một đơn đặt hàng như sau:Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes > Customize, chọn Thankyou Page.


Chọn Enable order custom steps at Thank You Page.


Bạn có thể thiết lập tối đa 4 bước. Bước đầu tiên mặc định là Order Placed (đặt hàng) và bước cuối cùng là giao hàng (Shipped):

Order Placed: khi đơn hàng được đặt thành công trên ShopBase
Shipped: khi đơn đặt hàng được đánh dấu là Đã hoàn thành trên ShopBase

Bạn có thể đặt 2 bước tùy chỉnh ở giữa Order Placed và Shipped. Tình trạng đơn hàng cũ hơn sẽ được tính toán và điều chỉnh cho phù hợp với tùy chỉnh của bạn. Trong trường hợp đơn đặt hàng bị hủy, đang tranh chấp hoặc được hoàn lại tiền, Thanh Xử lý sẽ bị ẩn tại trang cảm ơn.

B. Thiết lập chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng sẽ được đặt ở cột bên phải của trang cảm ơn. Ở đây bạn có thể hiển thị thông tin giao hàng và vận chuyển của bạn.Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes > Customize, chọn Thankyou Page.


Chọn Enable Delivery Policies at Thank You Page.


Bạn có thể thiết lập tối đa 3 chính sách giao hàng. Có 2 chính sách điền sẵn mà bạn có thể chỉnh sửa hoặc loại bỏ theo theo mong muốn của mình.

Ấn Save để thay đổi.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!