Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập thanh xử lý đơn hàng và chính sách giao hàng trên trang cảm ơn

Trang cảm ơn (trang Thank you) là trang khách hàng được dẫn đến sau khi hoàn thành thanh toán đơn hàng. Khi khách hàng theo dõi đơn đặt hàng của họ, họ có thể tìm thấy thanh trình tự xử lý đơn hàng và chính sách giao hàng (Delivery Policies) trên trang cảm ơn của bạn, cùng với thông tin đơn hàng. Những công cụ này có thể nâng cao uy tín và sự đáng tin cậy của cửa hàng của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các thiết lập thanh xử lý đơn hàng và chính sách giao hàng trên trang cảm ơn của cửa hàng.Nội dung bài viếtA. Thiết lập thanh xử lý đơn hàng
B. Thiết lập chính sách giao hàng

A. Thiết lập thanh xử lý đơn hàngThanh xử lý đơn hàng sẽ hiển thị quy trình xử lý của một đơn hàng như sau:


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes. Chọn chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize.


Chọn trang Thank You trong menu thả xuống.


Chọn Add block để thêm một block mới cho thanh xử lý đơn hàng.


Chọn Custom steps.


Nhấp vào block Custom step bạn vừa thêm vào, thiết lập tên và thời gian trạng thái cập nhật.

Name: Nhập tên cho trạng thái đơn hàng (ví dụ như Order placed, Producing, Shipped, Shipping, v.v..)
Change after the previous step: Thiết lập thời gian mỗi trạng thái sẽ được cập nhật. Nhập số và chọn Day (d), Hours (h), hoặc Min (m).


Lặp lại bước 3, 4, và 5 để thiết lập tất cả các bước tùy chỉnh trong thanh xử lý đơn hàng.

Bạn có thể thiết lập tối đa 4 bước.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Trạng thái của các đơn hàng cũ sẽ được tính toán và điều chỉnh cho phù hợp. Trong trường hợp đơn hàng bị hủy, đang trong tranh chấp hoặc được hoàn lại tiền, thanh xử lý đơn hàng sẽ được ẩn trên trang cảm ơn.
Khi đơn hàng được đánh dấu là "fulfilled" (đã xử lý), bước tùy chỉnh cuối cùng trong trang cảm ơn của đơn hàng này sẽ tự động được hoàn thành, bất kể tên và thời gian trạng thái cập nhật của đơn hàng.B. Thiết lập chính sách giao hàngChính sách giao hàng sẽ được đặt ở cột bên phải của trang cảm ơn. Ở đây bạn có thể hiển thị thông tin giao hàng và vận chuyển của bạn.


Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes. Chọn chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize.


Chọn trang Thank You trong menu thả xuống.


Chọn Add block để thêm một block mới cho chính sách giao hàng.


Chọn Delivery policies.


Nhấp vào block Delivery policies bạn vừa thêm vào và thiết lập tên và mô tả. Chính sách thời gian giao hàng (Shipping time) sẽ được thiết lập tự động trên cửa hàng. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ chính sách này tùy theo mong muốn của mình.


Lặp lại bước 3, 4, và 5 để thiết lập tất cả các chính sách giao hàng.

Bạn có thể thiết lập tối đa 3 chính sách giao hàng trên trang cảm ơn.


Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Tất cả các bước hướng dẫn trong bài viết này sử dụng Theme Editor 2.0. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong bài viết này về Theme Editor 2.0 .Tổng quan về Chủ đề trên cửa hàng

Cập nhật vào: 31/08/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!