Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập ShopBase Global Market

Thương mại điện tử xuyên biên giới (Cross-border e-commerce) là hình thức cho phép người bán tiếp cận đến mọi khách hàng trên toàn thế giới, và là một cách hữu hiệu để tăng doanh số bán hàng và xây dựng nhận thức thương hiệu trên thị trường toàn cầu. ShopBase Global là một công cụ quản lý xuyên biên giới, hỗ trợ người bán trong việc quản lý thị trường quốc tế, đặc biệt là những thị trường với nhiều loại tiền tệ khác nhau. Với ShopBase Global, bạn có thể tạo trải nghiệm mua sắm trực tuyến phù hợp cho mọi khách hàng ở các quốc gia khác nhau chỉ trong một vài bước đơn giản.

Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cài đặt (Settings) > ShopBase Global.


Trong trang Global, bạn có thể thấy các thị trường khác nhau như:
Thị trường Chính (Primary Market): là quốc gia hoặc khu vực chính mà bạn bán hàng. Thị trường chính này được xác định bởi địa chỉ của cửa hàng và đơn vị tiền tệ mặc định trong mục Cài đặt (Settings) > Chung (General). Thị trường chính của cửa hàng sẽ được thiết lập cố định và không thể chỉnh sửa.

Thị trường khác (Other Market): liệt kê tất cả các thị trường mà bạn đã thêm và thiết lập.


Để thêm một thị trường mới, nhấp vào Thêm thị trường (Add market).


Trong mục Tên thị trường (Market name), nhập tên phù hợp với thị trường mục tiêu của bạn. Ví dụ như thị trường châu Âu, thị trường Châu Á. Tên này sẽ giúp bạn xác định thị trường trong trang quản trị ShopBase và không hiển thị với khách hàng.


Nhấp vào Thêm quốc gia (Add countries) để thêm các quốc gia vào thị trường mà bạn đang bán hàng.


Trong hộp thoại, nhấp để chọn quốc gia của bạn. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để nhanh chóng tìm quốc gia mục tiêu của mình bằng cách sử dụng tên quốc gia.


Nhấp vào Thêm thị trường (Add Market) để lưu.


Trong mục Tiền tệ & Giá cả (Currency & Pricing), nhấp vào Chỉnh sửa (Edit) để thiết lập đơn vị tiền tệ và định giá thị trường mới của bạn. Vui lòng tham khảo bài viết này về đơn vị tiền tệ và giá toàn cầu của ShopBase để biết thêm chi tiết.


Lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng ShopBase Global, cài đặt về Tiền tệ trong Chủ đề (Theme) sẽ không còn được áp dụng.


Quay trở lại trang Global, nhấp vào Bán cho thị trường này (Sell to this market) để kích hoạt thị trường mới trên cửa hàng.


Để hủy kích hoạt một thị trường, nhấp vào Đóng thị trường (Close market).Bài viết liên quan


Tổng quan về ShopBase Global
Hiểu về đơn vị tiền tệ và định giá trên ShopBase

Cập nhật vào: 05/07/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!