Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể thiết lập mục tiêu và phễu (funnel) cho cửa hàng ShopBase trên tài khoản Google Analytics.

Mục lục

A. Mục tiêu và phễu là gì

B. Trước khi thiết lập mục tiêu và phễu

C. Cách thiết lập mục tiêu và phễu

A. What are goals and funnels?

Mục tiêu trên Google Analytics có thể là bất cứ hành động nào mà khách hàng có thể thực hiện trong thời gian tham quan trang web. Người bán thường đặt mục tiêu tùy theo mục đích kinh doanh của cửa hàng.

Ví dụ như, mục tiêu có thể là trang mà bạn muốn khách hàng đi đến, như là trang tình trạng mua hàng tại bước cuối quy trình mua hàng. Khi khách hàng đi tới trang này, có nghĩa là họ đã mua thành công trên cửa hàng của bạn. Một ví dụ khác là trang thông báo khi khách hàng đã điền email theo dõi.

Mỗi lần khách hàng hoàn thành một mục tiêu trên cửa hàng, hành động sẽ được ghi lại là một lần chuyển đổi trên tài khoản Google Analytics.

Phễu trên Google Analytics là một đoạn URL mà khách hàng truy cập khi hoàn thành một mục tiêu. Google Analytics sẽ ghi lại các trang được lưu trong phễu để bạn có thể kiểm tra tính hiệu quả của website đối với các mục tiêu thiết lập. Ví dụ như, phễu có thể giúp bạn kiểm tra tần suất khách hàng bỏ ngang một hành động để đến mục tiêu, khi họ thực hiện một mục tiêu, hay bỏ tắt bước trong quá trình này.

Để tìm hiểu thêm về mục tiêu và phễu của Google Analytics, bạn có thể tham khảo tại Google support.

B. Trước khi thiết lập mục tiêu và phễu

Đảm bảo rằng bạn đã
đăng kí một tài khoản Google,

sử dụng tài khoản Google để đăng kí Google Analytics,

thêm tên miền của cửa hàng lên tài khoản Google Analytics,

thiết lập tài khoản Google Analytics để hoạt động cùng với cửa hàng trên ShopBase.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sau về cách hoàn thành các bước trên.

C. Cách thiết lập mục tiêu và phễu

Để thiết lập mục tiêu và phễu, bạn có thể tham khảo Google Support để có thông tin chi tiết.

Nếu bạn muốn tạo một phễu để theo dõi quy trình mua hàng, các bước và URL có thể dựa theo ví dụ sau đây:
Xem sản phẩm: .../products/{{product-handle}}
Thêm sản phẩm vào giỏ: .../cart
Tải xong trang Onepage Checkout: /onepage_checkout
Thêm địa chỉ: .../checkout/contact_information
Thêm thông tin giao hàng: .../checkout/shipping
Thêm thông tin thanh toán: .../checkout/payment
Thực hiện thanh toán: .../checkout/processing
Cấp phép thanh toán: .../checkout/authorizing
Mua hàng thành công: .../checkout/thank_you
Lưu ý:
Các URL mà bạn sử dụng để tạo phễu có thể khác biệt, tùy vào sản phẩm và quy trình mua hàng trên cửa hàng

Thực hiện thanh toán: Khách hàng click để chi trả qua cổng thanh toán thứ ba (ví dụ như PayPal)

Cấp quyền thanh toán: Khahcsh hàng chọn nút Expressed Checkout trên trang Contact Information.

Sau khi hoàn thành cập nhật/thay đổi mục tiêu và phễu, bạn cần đợi 24 giờ để có thể xem thông tin thu thập được.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!