Bài viết về: Sản phẩm
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập điều kiện cho bộ sưu tập tự động

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập điều kiện cho bộ sưu tập tự động trên ShopBase.

Nội dung bài viếtA. Chọn điều kiện cho sản phẩm
B. Thiết lập giá trị cho điều kiện
C. Sử dụng nhiều điều kiện cho bộ sưu tập
D. Ví dụ

A. Chọn điều kiện cho sản phẩmBạn có thể chọn những điều kiện sau để đưa sản phẩm vào bộ sưu tập:

Tiêu đề sản phẩm (Product title)
Loại sản phẩm (Product type)
Nhà cung cấp sản phẩm (Product vendor)
Giá sản phẩm (Product price)
Nhãn sản phẩm (Product tag)
So sánh giá (Compare at price)
Cân nặng (Weight)
Hàng còn trong kho (Inventory stock)
Tiêu đề biến thể (Variant title)

B. Thiết lập giá trị cho điều kiệnBạn có thể chọn những giá trị sau để thiết lập điều kiện cho sản phẩm:

bằng (is equal to): Sản phẩm cần phải khớp chính xác với giá trị được nhập.
không bằng (is not equal to): Sản phẩm không khớp với giá trị được nhập.
lớn hơn (is greater than): Sản phẩm lớn hơn giá trị được nhập.
nhỏ hơn (is less than): Sản phẩm nhỏ hơn giá trị được nhập.
bắt đầu bằng (starts with): Phần đầu của tiêu đề, loại sản phẩm hoặc nhà sản xuất khớp với giá trị được nhập.
kết thúc bằng (ends with): Phần cuối của tiêu đề, loại sản phẩm hoặc nhà sản xuất khớp với giá trị được nhập.
có chứa (contains): Tiêu đề sản phẩm, loại sản phẩm, tiêu đề biến thể hoặc nhà sản xuất chứa giá trị được nhập. Bạn cần nhập giá trị chứa ít nhất 1 ký tự và giá trị đó không được bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu cách.
không chứa (doesn't contain): Tiêu đề sản phẩm, loại sản phẩm, tiêu đề biến thể hoặc nhà sản xuất không chứa giá trị được nhập. Bạn cần nhập giá trị chứa ít nhất 1 ký tự và giá trị đó không được bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu cách.

C. Sử dụng nhiều điều kiện cho bộ sưu tậpBạn có thể đặt nhiều điều kiện để đưa sản phẩm vào bộ sưu tập. Bạn có thể chọn xem các sản phẩm có thỏa mãn tất cả điều kiện hoặc một trong số những điều kiện để đưa sản phẩm vào bộ sưu tập.


Ví dụ, nếu bạn chọn tất cả các điều kiện (all conditions), sản phẩm sẽ chỉ được đưa vào bộ sưu tập khi được gắn thẻ là "Blouse" và có giá từ $100 trở lên. Sản phẩm cần đáp ứng cả hai điều kiện để được đưa vào bộ sưu tập.


Nếu bạn chọn bất cứ điều kiện nào (any condition), sản phẩm sẽ được cho vào bộ sưu tập khi được gắn thẻ là "Blouse" hoặc có giá từ $100 trở lên. Sản phẩm chỉ cần đáp ứng một điều kiện để được đưa vào bộ sưu tập.

D. Ví dụThiết lập một bộ sưu tập chỉ bao gồm các sản phẩm có tiêu đề kết thúc bằng từ "Blouse":


Với điều kiện này này, các sản phẩm có các tiêu đề sau sẽ tự động được thêm vào bộ sưu tập:

Frill Neck Schiffy Blouse
Contrast Lace Buttoned Keyhole Blouse
Knot Front Frill Cuff Crop Blouse

Các sản phẩm có tiêu đề sau không được bao gồm trong bộ sưu tập, vì tiêu đề của chúng không kết thúc bằng từ được đặt:

Frill Neck Schiffy Top
Calico Print Tie Neck Blouse With Tie
Knot Front Frill Cuff Crop Blouz

Thiết lập một bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm có giá từ $100 trở lên:


Thiết lập một bộ sưu tập bao gồm các sản phẩm có giá trong phạm vi từ $50 đến $150, bạn sẽ thiết lập hai điều kiện sau:Bài viết liên quanTổng quan về bộ sưu tập

Cập nhật vào: 23/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!