Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Thiết lập bố cục trang sản phẩm có nhiều tính năng cá nhân hóa

Nhiều khách hàng sử dụng thiết bị di động để mua hàng và đôi lúc gặp khó khăn trong việc xem trước các sản phẩm cá nhân hóa với danh sách chứa nhiều tính năng cá nhân hóa. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thiết lập bố cục cho trang sản phẩm có nhiều tính năng cá nhân hóa trong đó các ảnh Mockup sản phẩm sẽ cố định đầu trang. Khi đó, khách hàng kéo xuống dưới danh sách và thực hiện các thay đổi thì họ có thể theo dõi sự thay đổi đó ngay trên Mockup mà không cần kéo lên phía trên để kiểm tra. Tính năng này giúp khách hàng có thể tùy chỉnh sản phẩm một cách thuận tiện hơn, từ đó tăng tỉ lệ chuyển đổi cho cửa hàng. Bố cục trang sau khi thiết lập sẽ được hiển thị trên thiết bị di động như hình dưới đây:Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes. Nhấp vào Customize.


Tại tab Settings, nhấp vào Product.


Chọn Special layout on mobile with custom options (đối với chủ đề Inside) hoặc chọn Enable special layout for products with custom options (đối với chủ đề Roller).

Chọn "Special layout on mobile with custom options" đối với chủ đề Inside
Chọn "Enable special layout for products with custom options" đối với chủ đề Roller
Nhấp vào Save khi hoàn thành.

Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch tại PrintBase & ShopBase
Tổng quan về Chủ đề trên cửa hàng

Cập nhật vào: 19/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!