Nhiều khách hàng sử dụng điện thoại của họ để mua hàng trên trang và có thể gặp khá nhiều khó khăn khi xem trước các sản phẩm được cá nhân hóa với danh sách dài nhiều tùy chọn tùy chỉnh trên điện thoại. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thiết lập bố cục cho trang sản phẩm có nhiều thành phần cá nhân hóa trong đó các ảnh Mockup sản phẩm sẽ cố định đầu trang. Khi đó, khách hàng lăn chuột xuống dưới danh sách tùy chọn tùy chỉnh và thực hiện các thay đổi thì họ có thể theo dõi sự thay đổi đó ngay trên Mockup mà không cần mất công lăn chuột lên phía trên để kiểm tra. Tính năng này mang lại sự thoải mái hơn cho khách hàng của bạn khi tùy chỉnh hàng hóa của họ, từ đó có thể giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi cho cửa hàng của bạn. Bố cục trang sau khi thiết lập sẽ được hiển thị trên điện thoại di động như hình dưới:


Lưu ý:

Thiết lập bố cục trang này chỉ áp dụng với theme Inside và Roller, không áp dụng với theme Bassy.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị PrintBase hoặc ShopBase, đi tới Online Store >> Themes. Bấm vào Customize.


Bấm vào tab Settings, bấm vào Product (đối với theme Inside) và Product Grid (đối với theme Roller)


Đánh dấu tích vào ô trống Enable special layout on mobile devices for personalized campaigns để bật thiết lập bố cục trang như ảnh ví dụ đầu bài.Các bài viết liên quan

Tạo chiến dịch cá nhân hóa với PrintBase & ShopBase
Tạo chiến dịch mới với ShopBase & PrintBase
Chuẩn bị tệp cho loại cá nhân hóa Picture choice đúng tiêu chuẩn
Hiểu cách tính lợi nhuận trên PrintBase và rút tiền về tài khoản
Nhân bản một chiến dịch POD
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!