Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập hiển thị cho huy hiệu tin cậy (Trust badges) cho trang sản phẩm và trang thanh toán trên cửa hàng để xây dựng lòng tin của khách hàng.

Nội dung bài viết

A. Hiển thị Trust badges trên trang sản phẩm
B. Hiển thị Trust badges trên trang thanh toán

A. Hiển thị Trust badges trên trang sản phẩm

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes > Customize.


Đối với chủ đề Inside và Roller, trong mục Settings, chọn Product.


Đối với chủ đề Bassy, chọn Product page, nhấp vào Product trong Section.


Trong mục Trust badge, chọn Show trust badge image. Bạn có thể sử dụng hình ảnh mặc định hoặc tải hình ảnh khác tại đây.


Thiết lập này sẽ có sẵn trong các chủ đề mới.

B. Hiển thị Trust badges trên trang thanh toán

Vì trang thanh toán cho phép thay đổi logo cửa hàng, nên bạn có thể thêm một số huy hiệu tin cậy trên mục logo này.

Đầu tiên, tải hình ảnh mẫu về tại đây hoặc tìm mẫu huy hiệu tin cậy trên internet.
Thêm logo cửa hàng vào khu vực bên trái của hình ảnh mẫu bằng Photoshop hoặc bất kỳ phần mềm chỉnh sửa hình ảnh nào bạn thích (tùy chọn).
Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Theme > Customize.


Trong mục Settings, chọn Checkout.


Tải hình ảnh lên trong mục Logo.


Nhấp vào Save khi hoàn tất.

Bài viết liên quan

Thêm thông báo tùy chỉnh vào trang sản phẩm
Thêm mã theo dõi trên trang thank-you của cửa hàng
Thêm thông báo tùy chỉnh cho trang thank you
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!