Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập hiển thị cho huy hiệu tin cậy (Trust badges) cho trang sản phẩm và trang thanh toán trên cửa hàng để xây dựng lòng tin của khách hàng.

Nội dung bài viết

A. Hiển thị Trust badges trên trang sản phẩm
B. Hiển thị Trust badges trên trang thanh toán

Tìm hiểu về Dropshipping với PlusBase: Khóa học EZ Dropshipping miễn phí

A. Hiển thị Trust badges trên trang sản phẩm

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes và nhấp vào Customize bên cạnh chủ đề mà bạn muốn chỉnh sửa.


Đối với chủ đề Inside và Roller, trong mục Settings, chọn Product.


Đối với chủ đề Bassy, chọn Product page trong menu đổ xuống và nhấp vào Product page trong Section.


Đối với chủ đề Inside và Roller đã được cập nhật, đi tới mục Trust badge. Tại đây, bạn có thể tải hình ảnh lên bằng cách nhấp vào nút Upload file trong mục Image, và viết văn bản thay thế (Alt text) trong mục Alt text.


Đối với chủ đề Bassy và các phiên bản chủ đề cũ hơn, trong mục Trust badge, chọn Show trust badge image. Bạn có thể sử dụng hình ảnh mặc định hoặc tải hình ảnh khác tại đây.B. Hiển thị Trust badges trên trang thanh toán

Vì trang thanh toán cho phép thay đổi logo cửa hàng, nên bạn có thể thêm một số huy hiệu tin cậy trên mục logo này.

Đầu tiên, tải hình ảnh mẫu về tại đây hoặc tìm mẫu huy hiệu tin cậy trên internet.
Thêm logo cửa hàng vào khu vực bên trái của hình ảnh mẫu bằng Photoshop hoặc bất kỳ phần mềm chỉnh sửa hình ảnh nào bạn thích (tùy chọn).
Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Online Store > Themes và nhấp vào Customize bên cạnh chủ đề mà bạn muốn chỉnh sửa.


Nếu bạn đang sử dụng chủ đề Inside hoặc Roller đã được cập nhật, vui lòng thực hiện từ bước 4 đến bước 6.
Nếu bạn đang sử dụng chủ đề Bassy hoặc các phiên bản chủ đề cũ hơn, vui lòng thực hiện từ bước 7.

Đối với chủ đề Inside hoặc Roller đã được cập nhật

Chọn trang Checkout trong menu đổ xuống và nhấp vào mục Checkout.


Đi tới mục Logo. Tại đây, bạn có thể tải hình ảnh lên bằng cách nhấp vào nút Upload file trong mục Custom Image, và viết văn bản thay thế (Alt text) trong mục Alt text.


Nhấp vào Save sau khi hoàn tất.

Đối với chủ đề Bassy và các phiên bản chủ đề cũ hơn

Trong mục Settings, chọn Checkout.


Đi tới mục Logo. Tại đây, bạn có thể tải hình ảnh lên bằng cách nhấp vào nút Upload file trong mục Custom Image, viết văn bản thay thế (Alt text) trong mục Alt text, và thay đổi vị trí logo ở mục Position.


Nhấp vào Save sau khi hoàn tất.

Bài viết liên quan

Thêm thông báo tùy chỉnh vào trang sản phẩm
Thêm mã theo dõi trên trang thank-you của cửa hàng
Thêm thông báo tùy chỉnh cho trang thank you
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!