Bài viết này cũng có sẵn trong:
Ưu đãi mua một tặng một (Buy-one-Get-one gọi tắt là BOGO) sẽ khuyến khích khách hàng của bạn mua các sản phẩm với giá chỉ một nửa và mang đến cho khách hàng sự hài lòng hơn. Với Boost Upsel, việc tạo ưu đãi này chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Về cơ bản, bạn sẽ tạo một gói combo gồm 2 mặt hàng giống nhau và sau đó giảm giá xuống còn một nửa tổng giá. Ưu đãi BOGO sẽ hiển thị trong trang sản phẩm như hình bên dưới. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo ưu đãi BOGO với Boost Upsell.Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Apps >> Boost Upsell >> Bundles.

Ấn Create New Bundle.


Điền tên và thông điệp hiện trên ưu đãi ở mục Offer's name & message

Offer's name: bạn điền tên ưu đãi ở trường này, đây là trường không bắt buộc, nếu bạn không điền, hệ thông sẽ tự tạo tên cho ưu đãi. Tên giúp việc quản lý các ưu đãi dễ dàng hơn.
Offer's message: tại đây bạn đánh thông điệp của ưu đãi là Buy One Get One, đây là trường bắt buộc phải điền.


Tạo nhóm các sản phẩm để gợi ý cho khách hàng mua theo gói ở mục Choose Bundle products, bấm vào Select products. Bạn chọn hai sản phẩm giống nhau trong cửa sổ bật lên. Bấm Continue with selected products để hoàn thành quá trình chọn sản phẩm.

Bấm Select products để chọn sản phẩm

Chọn sản phẩm từ cửa sổ bật lên rồi bấm Continue with selected products
Tạo giảm giá một nửa cho khách hàng mua 2 sản phẩm ở trên bằng cách bật nút xanh bên cạnh Offer’s discount và điền số 50 vào ô trống.


Nhấn Submit Offer để hoàn thành.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!