Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo trang theo dõi đơn hàng

Bạn có thể tạo trang theo dõi đơn hàng cho trang web giúp khách hàng tra cứu trạng thái giao hàng khi truy cập vào cửa hàng. Khách hàng cũng có thể theo dõi trạng thái giao hàng bằng cách sử dụng đường dẫn xem trạng thái đơn hàng được gửi kèm trong email xác nhận đơn hàng sau khi thanh toán.Hướng dẫnTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online Store) > Trang (Pages) > select Thêm trang (Add Page).


Chọn nút Code trong phần chỉnh sửa nội dung trang như ảnh dưới:


Dán đoạn code sau:

<p>Once your order has shipped you will receive an email from us with a tracking number and link to track your order. You can also enter your tracking number in the box below to get the latest status on your shipment.</p>

<form action="https://t.17track.net/en#" data-redactor-type="form">
  <p><strong><em>Please provide your tracking number (not order number):</em></strong></p>
  <p><strong>🇺🇸 UNITED STATES</strong></p>
</form>
<form action="https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction" data-redactor-type="form"><strong><input type="hidden" id="tRef" name="tRef" value="fullpage"> <input type="hidden" id="tLc" name="tLc" value="0"> <input type="hidden" id="text28777" name="text28777" value=""> <input type="hidden" id="tLabels" name="tLabels" value=""> </strong>
  <p>
    <input type="text" name="tLabels"style="min-width: 260px;">
  </p>
  <p>
    <input type="submit" value="Find Order" class="btn button">
  </p>
  <p>-------</p>
  <p><strong>🌐 WORLDWIDE</strong></p>
</form>
<form action="https://t.17track.net/en#" data-redactor-type="form">
  <p>
    <input type="text" name="nums"style="min-width: 260px;">
  </p>
  <p>
    <input type="submit" value="Find Order" class="btn button">
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
</form>

<div><em>If you just received a shipment notification, please allow <strong>1 to 3 working days</strong> for the tracking information to update.</em></div>
<p>
  <div><strong>When will I get my order?</strong></div>
  <p>We proudly offer worldwide shipping via ePacket! Please note order processing time is typically <strong>2-3 business days.</strong></p>
  <p>Once your order has shipped, the estimated delivery time is between <strong>10 to 15 business days</strong>. Please consider any holidays that might impact delivery times.</p>
  <p><strong>Please note:</strong> Your order may split into multiple shipments. If this occurs, you will be notified and receive a tracking number for each separate shipment.</p>
</p>


Nhấp Lưu (Save).

Thêm trang vào menu của bạn theo hướng dẫn sau.

Bài viết liên quan


Tổng quan về các trang trên website
Tổng quan về điều hướng website

Cập nhật vào: 19/06/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!