Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo một URL Redirect

URL Redirect hay còn gọi là chuyển hướng liên kết là một kỹ thuật được sử dụng để chuyển hướng liên kết từ trang web này sang trang web khác. Nếu bạn xóa một sản phẩm, bạn có thể tạo chuyển hướng URL để khi khách hàng nhấp vào URL cũ của sản phẩm đó, họ sẽ được chuyển hướng đến sản phẩm mới trên cửa hàng ShopBase của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một URL Redirect.

Hướng dẫnTừ trang quản trị ShopBase, nhấn vào Cửa hàng (Online Store) > Điều hướng (Navigation) và chọn Chuyển hướng (URL Redirects)


Nhấp vào Create URL Redirect


Trong trường Redirect from, nhập URL ban đầu mà bạn muốn chuyển tiếp khách truy cập. Trong trường Redirect to, nhập URL mới mà bạn muốn chuyển tiếp khách truy cập đến. Nếu bạn muốn chuyển hướng trang chủ của cửa hàng, hãy nhập /.


URL mới có thể là URL rút gọn (ví dụ: /collection, /products) hoặc URL đầy đủ (ví dụ: http://www.demostore.com/collection/products). Bạn có thể sử dụng URL ngắn hoặc URL đầy đủ để chuyển hướng URL trong tên miền chính của mình; tuy nhiên, bạn chỉ có thể sử dụng URL đầy đủ để chuyển hướng URL bên ngoài miền chính của mình.
Bạn không thể chuyển hướng các URL bắt đầu bằng các tiền tố sau: /apps, /application, /cart, /order, /shop, /services.
Nhấn Lưu tin nhắn (Save Redirect) để lưu.

Các bài viết liên quanChỉnh sửa URL Redirect
Nhập và xuất dữ liệu URL Redirect bằng tệp CSV
Xóa URL Redirect
Khóa truy cập một số trang trên cửa hàng
Tạo một menu

Cập nhật vào: 28/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!