Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo một trang mới cho cửa hàng

Ngoài các trang như trang chủ, trang sản phẩm, trang giỏ hàng, trang thanh toán, trang bộ sưu tập, ShopBase cung cấp cho bạn các công cụ cho phép bạn chỉnh sửa các trang có nội dung tùy chỉnh khác để thông báo cho khách hàng khi họ truy cập vào cửa hàng, ví dụ như trang About Us (giới thiệu về chúng tôi), Contact Us (liên hệ với chúng tôi) hoặc Order Tracking (cập nhật vị trí đơn hàng). ShopBase không quy định giới hạn về số lượng trang bạn có thể tạo trên cửa hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm một trang mới cho cửa hàng trực tuyến của mình.

Nội dung bài viếtA. Tạo một trang mới
B. Thêm các biến mẫu vào trang

Tìm hiểu về Dropshipping với PlusBase: Khóa học EZ Dropshipping miễn phí

A. Tạo một trang mớiTại trang quản trị ShopBase, đi tới Cửa hàng (Online Store) > Trang (Pages) và nhấp vào Thêm trang (Add page).


Bạn sẽ được dẫn tới trang tạo nội dung cho trang mới.


Nhập tiêu đề vào trường Tiêu đề (Title). Tiêu đề trang được hiển thị trong tab hoặc thanh tiêu đề của trình duyệt. Nó cũng được sử dụng làm tiêu đề trong kết quả của các công cụ tìm kiếm.

Nhập nội dung vào khung văn bản của trường Nội dung (Content). Bạn có thể tạo và chỉnh sửa nội dung trang trong trình chỉnh sửa văn bản. Bạn cũng có thể chèn các chi tiết sau vào trang: các liên kết, bảng biểu, hình ảnh và video. Trong trường hợp bạn muốn thêm bản đồ Google vào trang, vui lòng tham khảo hướng dẫn và hình ảnh dưới đây. Đầu tiên, đi tới Google Map và nhập địa chỉ bạn muốn lập bản đồ vào rồi nhấp vào biểu tượng Share để mở các tùy chọn chia sẻ.


Sau đó nhấn Nhúng bản đồ (Embed map) để tạo mã nhúng cho trang web của bạn.

Nhấp vào "Nhúng bản đồ/Embed map"
Chọn kích thước của bản đồ bạn muốn hiển thị trên trang, sau đó nhấn Sao chép HTML (Copy HTML).

Chọn kích thước bản đồ theo mong muốn
Nhấp vào Sao chép HTML/Copy HTML
Sau đó, đi tới trường Nội dung (Content) của trang tạo nội dung, nhấp vào biểu tượng HTML và dán mã HTML bạn sao chép trước đó vào bất kỳ vị trí nào mà bạn muốn bản đồ xuất hiện trong trang. Nhấp vào biểu tượng HTML một lần nữa để chuyển trường Nội dung (Content) về trạng thái bình thường (không phải dưới dạng HTML) và xem trước cách bản đồ sẽ hiển thị như thế nào trên trang của bạn.

Trong hộp Hiển thị (Visibility) bạn có thể chọn việc bạn có muốn trang của mình được đăng ở chế độ công khai hay không, với hai lựa chọn là Hiển thị (Visible) cho phép đăng trang trên cửa hàng, và Ẩn (Hidden) ẩn trang trên cửa hàng.

Phần Xem trước danh sách công cụ tìm kiếm
(Search engine listing preview)** hiển thị bản xem trước về cách sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả của các công cụ tìm kiếm. Bản xem trước bao gồm Tiêu đề trang (Page title), URL và xử lý (URL and handle)Mô tả thẻ meta (Meta description). Nhấp vào Chỉnh sửa SEO cho trang web (Edit website SEO) để chỉnh sửa bản xem trước.

Phần Chủ đề mẫu (Template), bạn có thể chọn mẫu cho trang bạn tạo bao gồm Page (mẫu trang bình thường mà người dùng tùy ý tạo nội dung), Contact page (trang sẽ có thêm một biểu mẫu liên hệ ở cuối trang), Review page (mẫu dành riêng cho trang liệt kê đánh giá sản phẩm của khách hàng)

Nhấp vào Lưu (Save).

B. Thêm các biến mẫu vào trangĐể đảm bảo dữ liệu được nhất quán trên tất cả các trang của cửa hàng, ShopBase cung cấp một số biến mẫu để bạn có thể sao chép và dán chúng vào các trang chính sách theo mong muốn:

{{shop.name}}: Tên cửa hàng bạn đã nhập trong mục Cài đặt (Settings) > Chung (General).
{{shop.domain}}: Tên miền chính hiện tại trong mục Cửa hàng (Online store) > Tên miền (Domains).
{{shop.address}}: Địa chỉ email của khách hàng mà bạn đã nhập trong mục Cài đặt (Settings) > Chung (General). Biến này sẽ trả về dữ liệu ở định dạng <address>, <city>, <state> (nếu có), <ZIP/postal code>, <country>.
{{shop.phone}}: Số điện thoại cửa hàng bạn đã nhập trong mục Cài đặt (Settings) > Chung (General).
{{shop.owner_email}}: Địa chỉ email của chủ sở hữu cửa hàng mà bạn đã nhập trong mục Cài đặt (Settings) > Chung (General).
{{shop.customer_email}}: Địa chỉ email của khách hàng mà bạn đã nhập trong mục Cài đặt (Settings) > Chung (General).
{{processing.time}}: Thời gian sản xuất bạn đã nhập trong quy trình đăng ký Google Merchant Center (GMC) tự động của ShopBase.
{{shipping.time}}: Thời gian vận chuyển bạn đã nhập trong quy trình đăng ký GMC tự động của ShopBase.
{{shop.activated_payment}}: Các phương thức thanh toán hiện đã được kích hoạt tại cửa hàng của bạn, được thiết lập trong mục Cài đặt (Settings) > Nhà cung cấp thanh toán (Payment providers).

Bài viết liên quanChỉnh sửa trang
Xóa một trang hoặc hàng loạt trang trên cửa hàng

Cập nhật vào: 22/05/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!