Bài viết này cũng có sẵn trong:
Ngoài các trang như trang chủ, trang sản phẩm, trang giỏ hàng, trang thanh toán, trang bộ sưu tập, ShopBase cung cấp cho bạn công cụ để bạn các trang với nội dung tùy chỉnh khác phục vụ việc cung cấp thông tin cho khách truy cập cửa hàng, ví dụ như trang About Us (giới thiệu về chúng tôi), Contact Us (liên hệ với chúng tôi) hoặc Order Tracking (cập nhật vị trí đơn hàng). ShopBase không quy định giới hạn về số lượng trang bạn có thể tạo trên cửa hàng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm một trang mới cho cửa hàng trực tuyến của mình.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi đến Online Store > Pages

Nhấp vào Add page


Bạn sẽ được dẫn tới trang tạo nội dung cho trang mới


Nhập tiêu đề vào trường Title. Tiêu đề trang được hiển thị trong tab hoặc thanh tiêu đề của trình duyệt. Nó cũng được sử dụng làm tiêu đề trong kết quả của các công cụ tìm kiếm.

Nhập nội dung vào khung văn bản của trường Content. Bạn có thể tạo và chỉnh sửa nội dung trang trong trình chỉnh sửa văn bản đa dạng thức. Bạn cũng có thể chèn các phần tử sau vào trang: các liên kết, bảng biểu, hình ảnh, video. Trong trường hợp bạn muốn thêm bản đồ Google vào trang, vui lòng đọc các hướng dẫn sau và tham khảo thêm hình ảnh hướng dẫn cụ thể các bước ở phía dưới. Đầu tiên, đi tới Google Map và nhập địa chỉ bạn muốn lập bản đồ vào rồi nhấn biểu tượng Share để mở các tùy chọn chia sẻ. Sau đó nhấn vào Embed map để tạo mã nhúng cho địa chỉ của bạn. Chọn kích thước bản đồ bạn muốn, sau đó bấm Copy HTML. Rồi đi tới trường Content của trang tạo nội dung, nhấp vào biểu tượng HTML và dán mã HTML bạn sao chép trước đó vào bất kỳ vị trí nào mà bạn muốn bản đồ xuất hiện trong nội dung của trang. Nhấp vào biểu tượng HTML một lần nữa để chuyển trường Content về trạng thái bình thường (không phải dưới dạng HTML) và xem trước cách bản đồ sẽ hiển thị như thế nào trên trang của bạn.

Nhấn biểu tượng Share

Nhấn Embed map

Bấm vào đây để chọn kích thước của bản đồ bạn muốn hiển thị trên trang

Ấn Copy HTML
Trong hộp Visibility bạn có thể chọn việc bạn có muốn trang của mình được xuất bản ở chế độ công khai hay không với hai lựa chọn là Visible (cho phép công khai trang trên cửa hàng) và Hidden (ẩn trang trên cửa hàng).

Phần Search engine listing preview hiển thị bản xem trước về cách sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả của các công cụ tìm kiếm. Bản xem trước bao gồm tiêu đề sản phẩm (Page title), địa chỉ liên kết của trang sản phẩm (URL and handle) và một phần mô tả sản phẩm (Meta description). Nhấp vào Edit website SEO để chỉnh sửa bản xem trước.

Phần Template, bạn có thể chọn mẫu cho trang bạn tạo bao gồm Page (mẫu trang bình thường mà người dùng tùy ý tạo nội dung), Contact page (trang sẽ có thêm một biểu mẫu liên hệ ở cuối trang), Review page (mẫu dành riêng cho trang liệt kê đánh giá sản phẩm của khách hàng)

Nhấn Save để lưu.

Các bài viết liên quan

Chỉnh sửa trang
Xóa một trang hoặc hàng loạt trang trên cửa hàng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!