Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tạo một menu

Menu là thành phần không thể thiếu của một trang web, có nhiệm vụ hiển thị danh mục trên trang web và trình bày theo cấp bậc. Menu đóng vai trò điều hướng và giúp người đọc có thể phân loại và tìm kiếm các chủ đề trong cửa hàng một cách dễ dàng. Có ba loại menu mặc định được tích hợp sẵn trên mọi cửa hàng ShopBase:

Main menu: Được hiển thị trên mọi trang của cửa hàng và thường hiển thị các mục được liệt kê theo chiều rộng của thanh tiêu đề (Header). Các mục này có thể được trình bày dưới dạng menu thả xuống với các menu con ở bên trong.
Shop: Menu bao gồm những bộ sưu tập các sản phẩm của cửa hàng.
Customer care: Menu bao gồm những trang chứa những thông tin mà khách hàng cần tìm như các câu hỏi thường gặp, cách liên hệ, chính sách,...

Ngoài ba menu mặc định này, bạn có thể tạo thêm các menu khác, xóa hoặc tùy chỉnh nội dung của menu theo mong muốn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm một menu mới từ trang quản trị ShopBase.

Hướng dẫnTìm hiểu về Dropshipping với PlusBase: Khóa học DropShipping From Zero to Hero
Tại trang quản trị ShopBase, vào Online Store > Navigation và nhấp vào Add menu.


Nhập tiêu đề menu trong trường Tiêu đề (Title).


Nhấp vào Thêm mục menu (Add menu item) để thêm các mục con trong menu.


Nhập tiêu đề cho mục con thuộc menu ở trường Tên (Name). Tiêu đề này hiển thị trong menu lớn và có thể bao gồm các ký tự đặc biệt hoặc biểu tượng cảm xúc. Nhấp vào trường Liên kết (Link), sau đó chọn liên kết của các trang hoặc nhập địa chỉ trang mà bạn muốn dẫn người dùng vào khi họ nhấp vào tên mục con thuộc menu bạn vừa tạo. Sau khi thiết lập xong thông tin cho một mục con thuộc menu, nhấn Thêm (Add).


Để tạo liên kết đến email, hãy dán mailto:youremail@example.com vào trường Liên kết (Link).

Sau khi tạo tất cả các mục con thuộc menu, nhấn Lưu menu (Save menu) để hoàn thành.Bài viết liên quanChỉnh sửa một menu
Thiết lập một menu thả xuống
Tạo một URL Redirect
Khóa truy cập một số trang trên cửa hàng

Cập nhật vào: 28/02/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!