Bài viết về: Tài khoản
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Tại sao đơn hàng bị tạm giữ khi yêu cầu rút tiền?

Trong thế giới thương mại điện tử, việc lợi nhuận/doanh thu đơn hàng tạm thời bị giữ lại để giảm thiểu rủi ro hoặc chi trả các chi phí phát sinh là một vấn đề khá phổ biến. Tình trạng này thường đặt ra những câu hỏi cho người bán. Bài viết này nhằm mục đích giải thích nguyên nhân gây ra tình trạng này, cũng như tác động của nó lên số dư tài khoản trong cửa hàng của bạn.

Trong bài viết nàyA. Đơn hàng bị tạm giữ tiền là gì?
B. Tại sao đơn hàng bị tạm giữ tiền?

A. Đơn hàng bị tạm giữ tiền là gì?Tình trạng đơn hàng bị giữ tiền xảy ra khi lợi nhuận hoặc GMV của một đơn hàng bị tạm thời giữ lại trong mục Available Soon và không được chuyển sang Available to Payout như quy trình thông thường. Tình trạng này có thể xảy ra khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng hoặc khi đơn hàng có dấu hiệu vi phạm, gian lận, v.v. Đây là một trạng thái tạm thời và sẽ được giải quyết và xử lý bởi bộ phận vận hành của chúng tôi.

Khi một đơn hàng bị tạm giữ tiền, thông tin chi tiết sẽ hiển thị trên trang chi tiết đơn hàng và trong hóa đơn/giao dịch ở balance, bao gồm:

Số tiền đang được giữ lại.
Lý do tại sao tiền được giữ lại.
Thời gian bắt đầu tạm giữ tiền.
Thời gian dự kiến khi tiền sẽ được chuyển sang Available to Payout.

Trang chi tiết đơn hàng

Hóa đơn

Chi tiết giao dịch

Lưu ý khi một đơn hàng bị tạm giữ tiền, số dư balance sẽ không bị ảnh hưởng. Số tiền được giữ lại sẽ được chuyển đến Available soon. Trừ khi đơn hàng bị hủy hoặc có tranh chấp dẫn đến hủy đơn hàng, số tiền giữ lại sẽ được hoàn trả lại Available to Payout sau một khoảng thời gian cụ thể hoặc sau khi vấn đề được giải quyết.

B. Tại sao đơn hàng bị tạm giữ tiền?Có nhiều lí do khác nhau dẫn đến đơn hàng bị tạm giữ tiền. Vui lòng tham khảo các bài viết dưới đây để hiểu rõ nguyên nhân cụ thể:

Hiểu về lý do hoàn trả/thu phí trong ShopBase Balance
Hiểu về lý do hoàn tiền/thu phí trong trang chi tiết đơn hàng PlusBase
Hiểu lý do hoàn tiền/thu phí trong tiến trình của đơn đặt hàng PrintBase

Cập nhật vào: 20/10/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!