Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nếu bạn có sẵn danh sách khách hàng muốn sử dụng trên ShopBase, bạn có thể cập nhật thông tin vào file CSV và tải lên trên ShopBase admin. Bạn cũng có thể dùng mẫu CSV này để xây dựng danh sách khách hàng cho các ứng dụng khác.


Tải danh sách khách hàng hiện có bằng CSV

ShopBase cung cấp file mẫu để lập danh sách khách hàng. Bạn có thể tải CSV template tại đây.

Hướng dẫn:

Từ trang ShopBase admin, click CustomerClick Import:Trong hộp thoại Import Customers By CSV, tải file tại Drag& Drop or Browse your customer CSV file:Nếu bạn muốn cập nhật danh sách đã có, vui lòng chọn Overwrite existing customers that have the same email.

Click Import customers:Những khách hàng được thêm qua file CSV sẽ hiện trong Customers page trên ShopBase admin.


Xuất danh sách khách hàng

Bạn có thể xuất file CSV một phần hoặc toàn bộ thông tin khách hàng trên cửa hàng ShopBase.

Hướng dẫn:

Từ trang ShopBase admin, click CustomerClick Export.Click vào một trong các lựa chọn xuất file sau:

Current page để xuất các khách hàng trong trang hiện tại bạn đang xem
All customers để xuất tất cả khách hàng có trên store.
Selected customer để xuất các khách hàng bạn đã chọn
Current Search để xuất danh sách khách hàng theo bộ lọc bạn đang sử dụng

Lựa chọn định dạng file bạn muốn xuất ra:

Chọn CSV for Excel, Numbers, and other spreadsheet programs nếu bạn sẽ dùng file CSV với bảng tính điện tử.
Chọn Plain CSV file nếu bạn chỉnh sửa file CSV trên các ứng dụng chỉnh text cơ bản.

Click Export customers:
Định dạng file CSV cho ShopBase

Dòng đầu tiên trên file CSV khách hàng cần bao gồm tất cả các cột sau (tương tự như trong file mẫu).

First Name: Tên khách hàng.
Last Name: Họ khách hàng.
Email: Địa chỉ email.
Company: Tên công ty (nếu có).
Address1: Dòng địa chỉ đầu tiên.
Address2: Dòng địa chỉ thứ hai, nếu có.
City: Thành phố đang sinh sống.
Province: Quận/Bang/Tỉnh. Khi điền thông tin Province, cần cung cấp thêm mã vùng (Province Code).
Province Code: Mã vùng. ShopSase sử dụng mã ISO alpha 2.
Country: Đất nước.
Country Code: Mã quốc gia. ShopBase sử dụng mã ISO alpha 2.
Zip: Mã bưu điện/Zip code của khách.
Phone: Số điện thoại.
Accepts Marketing: Cài đặt liệu khách cso muốn nhận email quảng cáo, như là thông báo giảm giá. Các trường có thể điền là có hoặc không.
Total Spent: Tổng số tiền khách đã chi. Dữ liệu không được thêm kí hiệu tiền tệ. Thông tin này sẽ không hiện trong trang chi tiết khách hàng trên admin.
Total Orders: Tổng số đơn hàng khách đã mua. Thông tin này sẽ không hiện trong trang chi tiết khách hàng trên admin.
Tags: Danh sách các tag (được phân cách bởi dấu phẩy) để mô tả khách hàng.
Note: Các thông tin bổ sung về khách hàng.
Tax Exempt: Mô tả khách có thuộc diện được miễn thuế hay không.

Khi tải dữ liệu khách hàng lên ShopBase, file CSV của bạn phải dùng định dạng UTF-8 format. Đa phần các bảng tính điện tử có khả năng lưu CSV với định dạng này trong phần Save As... hoặc Export , tùy vào từng ứng dụng.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!