Bài viết này cũng có sẵn trong:
Bạn có thể sao chép một giao diện từ một trong các cửa hàng của mình đưa sang một cửa hàng khác, điều này giúp tiết kiệm thời gian tùy chỉnh cài đặt giao diện cho cửa hàng mới. Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách sao chép một giao diện sang một cửa hàng khác. Trước khi bắt đầu, lưu ý rằng tài khoản của bạn cần có quyền truy cập vào phần themes của cửa hàng có chủ đề bạn muốn sao chép và phần Navigations, Collections, Products không thể sao chép, bạn phải cài đặt nó theo cách thủ công.

Lưu ý:

Trước khi sao chép giao diện, vui lòng lưu ý:
Tài khoản của bạn cần có quyền sở hữu hoặc là nhân viên với quyền truy cập vào mục Giao diện của cửa hàng mà bạn muốn sao chép.
Không thể sao chép các mục Navigations, Collections, Products. Do đó, bạn cần phải cài đặt thủ công các phần này.

Hướng dẫn

Từ trang quản trị ShopBase, đi tới Online Stores > Themes. Mỗi giao diện có một ID giao diện dưới tên của chúng. Sao chép ID của giao diện bạn muốn sao chép.


Bên dưới phần More themes, ấn Copy a theme

Trong cửa sổ Copy a theme được bật lên, nhập ID giao diện mà bạn đã sao chép ở bước 1, sau đó nhấp vào Copy theme


Khi quá trình kết thúc, giao diện đã sao chép sẽ xuất hiện trong danh sách giao diện của cửa hàng mới. Chỉnh sửa và xuất bản giao diện theo mong muốn của bạn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!