Bài viết về: Tài khoản
Bài viết này cũng có sẵn trong:

PrintBase Balance là gì?

Tài khoản Balance là tài khoản tín dụng của bạn, được sử dụng để thanh toán cho gói dịch vụ PrintBase và các đơn hàng xử lý qua PrintBase.

Bạn có thể xem các khoản chi tiết trong Balance bằng cách nhấp vào tên tài khoản tại góc trái dưới cùng trong trang quản trị cửa hàng và chọn Balance.


Tại đây bạn có thể xem tất cả các thiết lập trong Balance.


Để thiết lập cài đặt trong Balance, vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết trong bài viết: Những điều cần biết về ShopBase Balance.

Cập nhật vào: 10/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!