Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tài khoản Balance là tài khoản tín dụng của bạn, được sử dụng để thanh toán cho gói dịch vụ PlusBase và các đơn hàng xử lý qua PlusBase.

Bạn có thể xem các khoản chi tiết trong Balance bằng cách nhấp vào tên tài khoản tại góc trái dưới cùng trong trang quản trị cửa hàng và chọn Balance.


Tại đây bạn có thể xem tất cả các thiết lập trong Balance.


Để thiết lập cài đặt trong Balance, vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết trong bài viết: Những điều cần biết về ShopBase Balance.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!