Bài viết về: Cài đặt
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Những thay đổi khi bật tính năng tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành

Khi cài đặt tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán, bạn cần tự cập nhật chính sách quyền riêng tư để thông báo với khách hàng về việc gửi thông báo tin nhắn. Một số cài đặt của trang thanh toán trên cửa hàng cũng sẽ được tự động cập nhật sau khi bạn bật tính năng này.

Nội dung bài viếtA. Cập nhật Chính sách quyền riêng tư
B. Các cài đặt tự động từ ShopBase

A. Cập nhật Chính sách quyền riêng tưTrước khi bật tính năng gửi tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành, khách hàng của bạn cần được thông báo về việc họ sẽ nhận được tin nhắn SMS thông báo sau khi đăng ký nhận ưu đãi từ cửa hàng tại trang thanh toán.

Tại trang quản trị ShopBase, đi tới Setting > Legal > Privacy Policy.

Dán đoạn văn bản sau vào phần Privacy Policy:

Text Marketing and notifications: By subscribing to text notifications you agree to receive recurring automated marketing messages at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Reply STOP to unsubscribe. HELP for help. Msg & Data rates may apply. More info view Privacy Policy and ToS.

Đoạn văn bản trên cần được thêm vào vị trí như hình dưới đây:B. Các cài đặt tự động từ ShopBaseTại Setting > Checkout của trang quản trị ShopBase.

Tại phần Email marketing, 2 mục Show up a sign-up option at checkoutPreselect the sign-up option sẽ được tự động tích chọn.


Tại phần Form options, mục Shipping address phone number sẽ được tự động tích chọn là Optional.


Tại Marketing & Sales > Marketing emails > Abandoned Checkout Recovery: Tại mục Abandoned checkouts text message, vui lòng thêm đoạn văn bản hướng dẫn khách hàng ngừng nhận tin nhắn, bao gồm cụm từ "Reply STOP".


Trên trang thanh toán của cửa hàng

Trang thanh toán sẽ có một vài sự thay đổi về hiển thị tại mục điền thông tin khách hàng:

Đối với trang thanh toán một bước

Lựa chọn Keep me up to date on news and exclusive offers sẽ hiển thị bên dưới nút Place Your Order.


Đối với trang thanh toán ba bước

Lựa chọn Sign up for exclusive offers and news via emails and/or text messages sẽ hiển thị bên dưới mục Contact information.


Trường Phone (optional) sẽ được đổi thành Phone number for updates and exclusive offers.


Trang Pháp lý (Chính sách)

Nội dung sau sẽ được hiển thị ở cuối trang thanh toán cùng với đường dẫn tới trang Chính sách:

I consent to receive recurring automated marketing by text message through an automatic telephone dialing system. Consent is not a condition to purchase. STOP to cancel, HELP for help. Message and Data rates apply. View Privacy Policy & ToS.


Nếu cửa hàng chưa tạo trang Chính sách, ShopBase sẽ tự thiết lập đường dẫn cho bạn. Bạn có thể đi tới Settings > Legal để điều chỉnh nội dung này.

Bài viết liên quanCài đặt tin nhắn tự động nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán
Mẫu email và tin nhắn để nhắc khách thanh toán đơn mà họ chưa hoàn thành thanh toán

Cập nhật vào: 22/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!