Bài viết về: Cửa hàng trực tuyến
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Nhập và xuất dữ liệu URL Redirect bằng tệp CSV

URL Redirect hay còn gọi là chuyển hướng liên kết là một kỹ thuật được sử dụng để rút ngắn liên kết hoặc chuyển hướng liên kết từ trang web này sang trang web khác. Nếu bạn xóa một sản phẩm, bạn có thể tạo chuyển hướng URL để khi khách hàng nhấp vào URL cũ của sản phẩm đó, họ sẽ được chuyển hướng đến sản phẩm mới trên cửa hàng ShopBase của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn nhập và xuất dữ liệu URL Redirect bằng tệp CSV.

Nội dung bài viếtA. Nhập URL Redirect
B. Xuất URL Redirect

A. Nhập URL RedirectTại trang quản trị ShopBase, nhấn vào Cửa hàng (Online Store) > Điều hướng (Navigation) và chọn Chuyển hướng URL (URL Redirects).


Chọn Nhập (Import).


Vui lòng tạo tệp CSV như tệp CSV mẫu với các liên kết được chuyển hướng được điền ở cột Redirect from và các liên kết mà bạn chuyển khách truy cập đến ở cột Redirect to. Sau khi chuẩn bị xong tệp, nhấp vào Chọn file (Choose File) và chọn tệp CSV đã chuẩn bị để tải lên hệ thống.


Nhấp vào Nhập chuyển hướng (Import redirects).

B. Xuất URL RedirectTại trang quản trị ShopBase, nhấn vào Cửa hàng (Online Store) > Điều hướng (Navigation) và chọn Chuyển hướng URL (URL Redirects).


Chọn Xuất (Export).


Chọn nội dung xuất dữ liệu ở mục Export, bao gồm: Trang hiện tại (Current page) xuất các dữ liệu ở trang hiện tại, Tất cả chuyển hướng (All redirects) xuất tất cả các dữ liệu, Selected chỉ xuất những dữ liệu được đánh dấu tích chọn, Tìm kiếm hiện tại (Current search) chỉ xuất những dữ liệu được tìm kiếm. Chọn loại tệp dữ liệu được xuất ra ở mục Xuất dưới dạng (Export as).


Nhấp vào Xuất chuyển hướng (Export redirects).

Bài viết liên quanTổng quan về điều hướng website
Tạo một URL Redirect
Chỉnh sửa URL Redirect
Xóa URL Redirect
Khóa truy cập một số trang trên cửa hàng
Tạo một menu

Cập nhật vào: 28/12/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!