Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Nhân bản chiến dịch POD với tính năng Bulk Upload

Tính năng Bulk Upload cho phép bạn nhân bản hiệu quả các chiến dịch, bao gồm cả các chiến dịch chứa nhiều loại sản phẩm (sản phẩm in 2D và sản phẩm in toàn phần AOP). Với tính năng này, thiết kế của bạn sẽ được tự động được điều chỉnh để nằm trong khu vực an toàn của vùng in. Tính năng thích hợp cho những người bán sản phẩm cá nhân hóa, giúp cho việc quản lý nhiều chiến dịch với các thiết kế khác nhau trở nên dễ dàng hơn.

Hướng dẫnTrong trang quản trị cửa hàng, đi đến mục All Campaigns.


Chọn chiến dịch bạn muốn nhân bản, nhấp vào nút Bulk Upload ở cột Action.


Bạn sẽ được chuyển đến cửa sổ tiếp theo, tại đây bạn có thể tải lên các thiết kế để tạo chiến dịch mới.


Duplicate Settings (Cài đặt nhân bản)


Handle Prefix: Thêm tiền tố vào handle của chiến dịch.
Handle Suffix: Thêm hậu tố vào handle của chiến dịch.
Name Prefix: Thêm tiền tố vào tên chiến dịch.
Name Suffix: Thêm hậu tố vào tên chiến dịch.
Add a/an before campaign name: Tích chọn nếu bạn muốn thêm mạo từ "a" hoặc "an" vào trước tên chiến dịch.

Tên chiến dịch được lấy theo tên hình ảnh thiết kế được tải lên.

Artwork Scale Settings (Cài đặt điều chỉnh thiết kế)Skip DPI check and maximize artwork print area (Hệ thống bỏ qua bước kiểm tra DPI, tối đa hóa vùng in): Thiết kế của bạn sẽ được điều chỉnh kích thước để tối đa hóa vùng in. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh kích thước thiết kế để đảm bảo chất lượng in tốt nhất. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sẽ cần liên hệ với bạn để yêu cầu cung cấp hình ảnh thiết kế với chất lượng tốt hơn.
Scale artwork to a minimum DPI value (Điều chỉnh thiết kế đạt giá trị DPI tối thiểu): Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh thiết kế của bạn tại trung tâm vùng in để đảm bảo thiết kế đạt yêu cầu DPI tối thiểu. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng thiết kế có độ phân giải trong khoảng 150-300 DPI; độ phân giải tối thiểu được chấp nhận là 75 DPI.

Upload Artworks (tải lên thiết kế)

Nhấp vào nút Upload artworks để tải lên thiết kế. Bạn có thể chọn nhiều thiết kế cùng lúc.


Bạn có thể tải lên tối đa 50 chiến dịch.
Định dạng tệp được hỗ trợ: .PNG.JPG.
Với chiến dịch gốc được in hai mặt, vui lòng tải lên thiết kế cho từng mặt in.


Sau khi thiết kế của cả hai mặt được tải lên thành công, chiến dịch sẽ bắt đầu được khởi chạy. Vui lòng trở về trang All Campaigns để theo dõi trạng thái của chiến dịch. Tham khảo bài viết này để hiểu thêm về trạng thái của chiến dịch.

Sau khi chiến dịch được khởi chạy thành công, chiến dịch sẽ sẵn sàng để mở bán trên cửa hàng.

Bài viết liên quanTổng quan về chiến dịch
Tạo chiến dịch mới
Nhân bản một chiến dịch POD
Nhân bản hàng loạt một chiến dịch POD

Cập nhật vào: 10/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!