Bài viết về: Chiến dịch
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Hiểu về các trạng thái của chiến dịch

Trong danh sách Campaign, mỗi chiến dịch sẽ có một trạng thái để bạn dễ dàng theo dõi tiến trình của chiến dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các trạng thái khác nhau của chiến dịch trên PrintBase, PlusBase & ShopBase.

Hướng dẫnBạn có thể kiểm tra các trạng thái của chiến dich bằng cách truy cập vào mục Campaigns tại trang quản trị PrintBase, hoặc Apps > Print Hub > All Campaign tại trang quản trị ShopBase, hoặc POD products > All campaigns từ trang quản trị PlusBase. Có 8 trạng thái của chiến dịch như sau:

Draft: Chiến dịch đang được chỉnh sửa và được lưu dưới dạng bản nháp.
Launching: Chiến dịch đang được khởi chạy cho cửa hàng.
Available with basic images: Chiến dịch được khởi chạy thành công với hình ảnh đầu tiên của mỗi biến thể, cùng với thông tin khác của chiến dịch (ví dụ như tiêu đề, mô tả, giá, v.v.). Các chiến dịch này sẽ sẵn sàng để mở bán trên cửa hàng.
Available: Chiến dịch được khởi chạy thành công với tất cả hình ảnh của từng biến thể.
Failed: Chiến dịch không thể khởi chạy do có lỗi hệ thống. Bạn có thể khởi chạy lại chiến dịch hoặc liên hệ với chúng tôi qua Live Chat để được hỗ trợ thêm.
Unavailable: Chiến dịch đã bị ẩn khỏi cửa hàng.


In review: Chiến dịch có thiết kế tùy chỉnh (Custom Art) đang được xét duyệt. Sau khi chiến dịch có Custom Art được khởi chạy, ShopBase sẽ xét duyệt nếu có bất kỳ vấn đề gì về thiết kế hoặc nếu có đủ tài liệu cho việc thiết kế các đơn hàng sắp tới. Quá trình xét duyệt này sẽ không quá một ngày làm việc. Khi xét duyệt xong, trạng thái của chiến dịch sẽ lần lượt chuyển sang Launching, Available with basic images, và Available.


Rejected: Chiến dịch có Custom Art bị từ chối sau khi xét duyệt. Bạn có thể di chuột đến biểu tượng chữ "i" để biết lý do tại sao chiến dịch đó bị từ chối.Bài viết liên quanTổng quan về Chiến dịch
Tạo chiến dịch mới
Tạo thiết kế tùy chỉnh (Custom Art) với PrintBase & PrintHub

Cập nhật vào: 16/01/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!