Bài viết về: Xử lý đơn hàng
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Liên kết sản phẩm vào PlusHub

Với PlusHub, bạn có thể dễ dàng liên kết và lọc các sản phẩm trong danh sách sản phẩm của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách liên kết và lọc sản phẩm chỉ trong vài bước đơn giản.

Nội dung bài viếtA. Liên kết sản phẩm vào PlusHub
B. Lọc các sản phẩm đã được liên kết

A. Liên kết sản phẩm vào PlusHubTại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products, nhấp vào sản phẩm bạn muốn liên kết.

Trong danh sách chi tiết sản phẩm, đi tới mục Fulfillment services, nhấp vào Map product tại PlusHub.


Tại trang Product mapping, chọn sản phẩm để liên kết từ kho của bạn và nhấp vào nút Set trong mục Warehouse product.


Đánh dấu vào các tùy chọn/biến thể của sản phẩm bạn muốn liên kết trong cột ShopBase Product và chọn giá trị tương ứng trong cột To Be Fulfilled With. Chọn Save changes để lưu thay đổi.


Nếu bạn không thể tìm thấy sản phẩm nào trong kho phù hợp để liên kết, nhấp vào Request product và bạn sẽ được chuyển đến một trang mới để yêu cầu nguồn cung ứng sản phẩm. Vui lòng tham khảo bài viết này về cách yêu cầu một sản phẩm.

Sản phẩm sau khi được liên kết sẽ được hiển thị tại mục Product detail như ảnh dưới.


Tại đây bạn có thể nhấp vào Action để thực hiện các thao tác sau:

Edit mapping: chỉnh sửa liên kết sản phẩm tới PlusHub.
Remove mapping: xóa liên kết sản phẩm tới PlusHub.
Buy more stock: mua thêm sản phẩm. Vui lòng tham khảo bài viết này để biết cách đặt mua sản phẩm tại PlusHubB. Lọc các sản phẩm đã được liên kếtTại trang quản trị ShopBase, đi tới Products > All products.


Nhấp vào More filters.


Tại mục Fulfillment Services, chọn PlusHub > Done để lọc ra danh sách sản phẩm đã được liên kết với các mặt hàng trong kho của PlusHub.


Bạn có thể lưu bộ lọc này thành một tab cố định tại trang Products để truy cập dễ dàng hơn. Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết tại bài viết này.

Sản phẩm được liên kết vào PlusHub sẽ có biểu tượng hình liên kết như ảnh mô tả. Khi di chuột vào biểu tượng đó bạn sẽ thấy sản phẩm được liên kết với một mặt hàng trong khoBài viết liên quanTổng quan về PlusHub
Yêu cầu báo giá sản phẩm trong PlusHub
Đặt mua sản phẩm tại PlusHub
Quản lý kho trong PlusHub
Xử lý đơn hàng qua PlusHub

Cập nhật vào: 13/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!