Bài viết này cũng có sẵn trong:
Tính năng này sẽ rất hữu ích khi bạn muốn tạo một campaign mới có setting tương tự với một campaign có sẵn và chỉ cần thay mẫu thiết kế.

Để tạo campaign mới từ một campaign có sẵn, bạn chỉ cần vào mục My campaign và chọn Duplicate.

Sau khi bấm Duplicate, bạn sẽ được chuyển đến trang Edit campaign để tạo campaign mới.Campaign vừa được tạo sẽ có setting tương tự với campaign có sẵn (sản phẩm, miêu tả sản phẩm, giá,..). Bạn chỉ cần tải lên mẫu thiết kế cho campaign mới và tùy chỉnh lại setting (nếu cần) trước khi lưu/đăng tải campaign.

Note: Bạn có thể duplicate cả draft & live campaign.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!